Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Planeringsrådet

Planeringsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för planeringsfrågor.

Planeringsrådet behandlar frågor inom följande områden (som berör transmissionsnätet för el):

  • Förutsättningar för utbyggnadsplanering, exempelvis det regionala effektbehovet och utbyggnad av produktionsanläggningar.
  • Ny-, till- och ombyggnad av anläggningar i transmissionsnätet.
  • Nya regionalnäts- och produktionsanläggningars anslutning till transmissionsnätet.
  • Nya utlandsförbindelsers anslutning till transmissionsnätet.
  • Anläggningar för spänningsreglering.
  • Dimensioneringskriterier och värdering av driftsäkerhet.
  • Transmissionsnätets investeringsplan.
  • Kalkylmetoder och -principer, inklusive val av kalkylränta.
  • Effektfrågor, såsom höglastkapacitet och störningsreserver.
  • Elkvalitet och tekniska anslutningsvillkor.

Medlemmar i Planeringsrådet

Deltagare Företag
Daniel Gustafsson               Svenska kraftnät, ordförande
Kristin Brunge Svenska kraftnät, sekreterare
Tobias Edfast                    Svenska kraftnät
Erik Thunberg Svenska kraftnät
Per Bengtsson Ellevio AB
Carl Berglöf Energiföretagen Sverige
Anna Andersson Energimyndigheten
Martin Nilsson Energimarknadsinspektionen
Anton Grönkvist E.ON Energidistribution AB
Stefan Stambej Jämtkraft AB
Mattias Wondollek Svenska Vindenergi
Henrik Svenson Uniper
Andreas Adolfsson Vattenfall Eldistribution AB
Per Norberg Vattenfall Eldistribution AB
Lars Joelsson Vattenfall AB

Mötesprotokoll

32 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2019 Möte 4: Bilaga 1

Aktuella utredningar.

2019-12-10 994 kB
2019 Möte 4: Bilaga 10

Svenska kraftnäts organisation.

2019-12-10 506 kB
2019 Möte 4: Bilaga 11

Tarifföversyn.

2019-12-10 412 kB
2019 Möte 4: Bilaga 2

Elområdesöversyn.

2019-12-10 341 kB
2019 Möte 4: Bilaga 3

Utlämning av datanät.

2019-12-10 604 kB
2019 Möte 4: Bilaga 4

Förlustvärdering.

2019-12-10 804 kB
2019 Möte 4: Bilaga 5

Förlustvärdering - rapport.

2019-12-10 1539 kB
2019 Möte 4: Bilaga 6

På engelska: Management of network losses

2019-12-10 2195 kB
2019 Möte 4: Bilaga 7

Nätkoder.

2019-12-10 545 kB
2019 Möte 4: Bilaga 8

Seriekompensering.

2019-12-10 1317 kB
2019 Möte 4: Bilaga 9

Havsbaserad vindkraft.

2019-12-10 905 kB
2019 Möte 4: Protokoll

2019-12-10 205 kB
2019 Möte 3: Bilaga 1

Aktuella utredningar och projekt.

2019-10-01 984 kB
2019 Möte 3: Bilaga 2

Status nätkoder.

2019-10-01 483 kB
2019 Möte 3: Bilaga 3

Ökande felströmmar och Steg-och beröringsproblematik.

2019-10-01 1672 kB
2019 Möte 3: Bilaga 4

Processen för anslutning till stamnätet.

2019-10-01 397 kB
2019 Möte 3: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2019-10-01.

2019-10-01 178 kB
2019 Möte 2: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2019-05-09 .

2019-06-10 140 kB
2019 Möte 2: Bilaga 1

Status Nätkoder.

2019-06-10 513 kB
2019 Möte 2: Bilaga 2

Aktuella utredningar och projekt.

2019-06-10 636 kB
94 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2018 Möte 4: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2018-12-12.

2019-02-26 313 kB
2018 Möte 4: Bilaga 1

Korsningsavtal

2019-02-26 299 kB
2018 Möte 4: Bilaga 2

Datautbyte

2019-02-26 719 kB
2018 Möte 4: Bilaga 3

Dynamic Line Rating

2019-02-26 546 kB
2018 Möte 4: Bilaga 4

Aktuella utredningar

2019-02-26 755 kB
2018 Möte 4: Bilaga 5

Överskridandeavgift

2019-02-26 88 kB
2018 Möte 4: Bilaga 6

Ny Organisation Svenska kraftnät

2019-02-26 451 kB
2018 Möte 4: Bilaga 7

Höga spänningar i östra Götaland

2019-02-26 765 kB
2018 Möte 4: Bilaga 8

Nätkoder Svenska kraftnät

2019-02-26 139 kB
2018 Möte 4: Bilaga 9

Nätkoder Ei

2019-02-26 599 kB
2018 Möte 3: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2018-10-10.

2018-11-12 290 kB
2018 Möte 3: Bilaga 1

Nätkoderna status 2018-10-10.

2018-11-12 140 kB
2018 Möte 3: Bilaga 2

Genomförande av RfG, DCC, HVDC, SO, ER

2018-11-12 525 kB
2018 Möte 3: Bilaga 3

Långa handläggningstider för nätutredningar.

2018-11-12 233 kB
2018 Möte 3: Bilaga 4

Tarifföversyn 2018.

2018-11-12 252 kB
2018 Möte 3: Bilaga 5

Presentation Realtidsprogrammet.

2018-11-12 1411 kB
2018 Möte 3: Bilaga 6

Möta nya kapacitetsbehov, vad gör Svenska kraftnät i frågan?

2018-11-12 470 kB
2018 Möte 2: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2018-05-30.

2018-08-08 289 kB
2018 Möte 2: Bilaga 1

Ei:sarbete med EU förordningar (tekniska)

2018-08-08 747 kB
2018 Möte 2: Bilaga 2

NordSyd – Strategi för att uppgradera snitt 2

2018-08-08 1158 kB
Granskad