Planeringsrådet

Planeringsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för planeringsfrågor.

Planeringsrådet behandlar frågor inom följande områden (som berör stamnätet för el):

  • Förutsättningar för utbyggnadsplanering, exempelvis det regionala effektbehovet och utbyggnad av produktionsanläggningar.
  • Ny-, till- och ombyggnad av anläggningar i stamnätet.
  • Nya regionalnäts- och produktionsanläggningars anslutning till stamnätet.
  • Nya utlandsförbindelsers anslutning till stamnätet.
  • Anläggningar för spänningsreglering.
  • Dimensioneringskriterier och värdering av driftsäkerhet.
  • Stamnätets investeringsplan.
  • Kalkylmetoder och -principer, inklusive val av kalkylränta.
  • Effektfrågor, såsom höglastkapacitet och störningsreserver.
  • Elkvalitet och tekniska anslutningsvillkor.

Medlemmar i Planeringsrådet

DeltagareFöretag
Elisabet Norgren                 Svenska kraftnät, ordförande
Kristin Brunge Svenska kraftnät, sekreterare
Stefan Arnborg                     Svenska kraftnät
Erik Thunberg Svenska kraftnät
Per Bengtsson Ellevio AB
Carl Berglöf Energiföretagen Sverige
Anna Andersson Energimyndigheten
Herlita Bobadilla Robles Energimarknadsinspektionen
Anton Grönkvist E.ON Energidistribution AB
Stefan Stambej Jämtkraft AB
Mattias Wondollek Svenska Vindenergi
Henrik Svenson Uniper
Lennart Engström Vattenfall Eldistribution AB
Per Norberg Vattenfall Eldistribution AB
Lars Joelsson Vattenfall AB

Mötesprotokoll


19 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2018 Möte 3: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2018-10-10.

2018-11-12 290 kB
2018 Möte 3: Bilaga 1

Nätkoderna status 2018-10-10.

2018-11-12 140 kB
2018 Möte 3: Bilaga 2

Genomförande av RfG, DCC, HVDC, SO, ER

2018-11-12 525 kB
2018 Möte 3: Bilaga 3

Långa handläggningstider för nätutredningar.

2018-11-12 233 kB
2018 Möte 3: Bilaga 4

Tarifföversyn 2018.

2018-11-12 252 kB
2018 Möte 3: Bilaga 5

Presentation Realtidsprogrammet.

2018-11-12 1411 kB
2018 Möte 3: Bilaga 6

Möta nya kapacitetsbehov, vad gör Svenska kraftnät i frågan?

2018-11-12 470 kB
2018 Möte 2: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2018-05-30.

2018-08-08 289 kB
2018 Möte 2: Bilaga 1

Ei:sarbete med EU förordningar (tekniska)

2018-08-08 747 kB
2018 Möte 2: Bilaga 2

NordSyd – Strategi för att uppgradera snitt 2

2018-08-08 1158 kB
2018 Möte 2: Bilaga 3

Förändrad avgift vid abonnemangsöverskridande.

2018-08-08 299 kB
2018 Möte 2: Bilaga 4

Statistics and forecast from Svensk Vindenergi – Swedish Energy Association, SWEA.

2018-08-08 535 kB
2018 Möte 1: Bilaga 1

Status Nätförstärkningslån.

2018-05-07 312 kB
2018 Möte 1: Bilaga 2

Status Nätkoder.

2018-05-07 300 kB
2018 Möte 1: Bilaga 3

Ei:s ansvar enligt anslutningsförordningar.

2018-05-07 1095 kB
2018 Möte 1: Bilaga 4

20-graders regeln.

2018-05-07 264 kB
2018 Möte 1: Bilaga 5

Tarifföversyn 2018.

2018-05-07 326 kB
2018 Möte 1: Bilaga 6

Workshop reaktiv effekt.

2018-05-07 314 kB
2018 Möte 1: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2018-05-04.

2018-05-07 62 kB

65 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2017 Möte 4: Bilaga 2

Reaktivt nollutbyte.

2018-01-31 436 kB
2017 Möte 4: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2017-12-12.

2018-01-22 66 kB
2017 Möte 4: Protokoll Bilaga 1

Nätkoder status.

2017-12-27 303 kB
2017 Möte 4: Protokoll Bilaga 4

Flaskhalsar i stamnätet Svensk Vindenergi.

2017-12-27 1154 kB
2017 Möte 4: Protokoll Bilaga 3

Delrapport 1 DSO-TSO.

2017-12-27 584 kB
2017 Möte 3: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2017-09-13.

2017-10-20 61 kB
2017 Möte 3: Protokoll Bilaga 1

Nätkoder status.

2017-10-20 304 kB
2017 Möte 3: Protokoll Bilaga 2

Nätmodelldatabas.

2017-10-20 417 kB
2017 Möte 2: Protokoll Bilaga 2

Tekniska avtalsvillkor

2017-06-26 107 kB
2017 Möte 2: Protokoll Bilaga 1

Nätkodernas status

2017-06-26 305 kB
2017 Möte 2: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2017-05-31.

2017-06-26 68 kB
2017 Möte 1: Protokoll Bilaga 1

Frekvenskvalite

2017-04-19 433 kB
2017 Möte 1: Protokoll Bilaga 2

Status nätkoder

2017-04-19 305 kB
2017 Möte 1: Protokoll Bilaga 3

Winter Package

2017-04-19 1064 kB
2017 Möte 1: Protokoll Bilaga 4

Lastmodell STRI

2017-04-19 1348 kB
Möte 1 2017: Protokoll

Protokoll från planeringsrådets möte 2017-04-19.

2017-04-19 62 kB
2016 Möte 4: Protokoll Bilaga 2

Felströmmar i det svenska stamnätet

2017-01-16 6048 kB
2016 Möte 4: Protokoll Bilaga 1

Finlandsstudien

2017-01-16 567 kB
2016 Möte 4: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2017-01-09.

2017-01-16 41 kB
2016 Möte 3: Protokoll

Protokoll från planeringsrådets möte 2016-11-07.

2016-11-17 155 kB
Granskad