Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Planeringsrådet

Planeringsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för planeringsfrågor.

Planeringsrådet behandlar frågor inom följande områden (som berör transmissionsnätet för el):

  • Förutsättningar för utbyggnadsplanering, exempelvis det regionala effektbehovet och utbyggnad av produktionsanläggningar.
  • Ny-, till- och ombyggnad av anläggningar i transmissionsnätet.
  • Nya regionalnäts- och produktionsanläggningars anslutning till transmissionsnätet.
  • Nya utlandsförbindelsers anslutning till transmissionsnätet.
  • Anläggningar för spänningsreglering.
  • Dimensioneringskriterier och värdering av driftsäkerhet.
  • Transmissionsnätets investeringsplan.
  • Kalkylmetoder och -principer, inklusive val av kalkylränta.
  • Effektfrågor, såsom höglastkapacitet och störningsreserver.
  • Elkvalitet och tekniska anslutningsvillkor.

Medlemmar i Planeringsrådet

Deltagare Företag
Daniel Gustafsson               Svenska kraftnät, ordförande
Kristin Brunge Svenska kraftnät, sekreterare
Tobias Edfast                    Svenska kraftnät
Erik Thunberg Svenska kraftnät
Per Bengtsson Ellevio AB
Carl Berglöf Energiföretagen Sverige
Anna Andersson Energimyndigheten
Martin Nilsson Energimarknadsinspektionen
Anton Grönkvist E.ON Energidistribution AB
Stefan Stambej Jämtkraft AB
Daniel Kulin Svensk Vindenergi
Henrik Svenson Uniper
Andreas Adolfsson Vattenfall Eldistribution AB
Per Norberg Vattenfall Eldistribution AB
Lars Joelsson Vattenfall AB

Mötesprotokoll

6 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
126 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2019 Möte 2: Bilaga 3

Datautlämning nätmodeller.

2019-06-10 501 kB
2019 Möte 2: Bilaga 4

Förbrukningsprognoser.

2019-06-10 342 kB
2019 Möte 2: Bilaga 5

Förstudie elområdesöversyn.

2019-06-10 310 kB
2019 Möte 2: Bilaga 6

Ökad maskning i transmissionsnät - bra eller dåligt?

2019-06-10 973 kB
2019 Möte 1: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2019-03-07.

2019-04-05 136 kB
2019 Möte 1: Bilaga 1

Status Nätkoder.

2019-04-05 596 kB
2019 Möte 1: Bilaga 2

Aktuella utredningar och projekt.

2019-04-05 806 kB
2019 Möte 1: Bilaga 3

Reaktivstrategi Ellevio.

2019-04-05 706 kB
2019 Möte 1: Bilaga 4

Högtemperaturlina – ett sätt att möta ökade effektbehov i Västerås och Uppsala inom ett fåtal år.

2019-04-05 475 kB
2019 Möte 1: Bilaga 5

Utmaningar inom Svenska kraftnät och Division System.

2019-04-05 1481 kB
2019 Möte 1: Bilaga 6

Prognos vindkraft (på engelska).

2019-04-05 463 kB
2019 Möte 1: Bilaga 7

Svenska kraftnäts organisation.

2019-04-05 506 kB
2018 Möte 4: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2018-12-12.

2019-02-26 313 kB
2018 Möte 4: Bilaga 1

Korsningsavtal

2019-02-26 299 kB
2018 Möte 4: Bilaga 2

Datautbyte

2019-02-26 719 kB
2018 Möte 4: Bilaga 3

Dynamic Line Rating

2019-02-26 546 kB
2018 Möte 4: Bilaga 4

Aktuella utredningar

2019-02-26 755 kB
2018 Möte 4: Bilaga 5

Överskridandeavgift

2019-02-26 88 kB
2018 Möte 4: Bilaga 6

Ny Organisation Svenska kraftnät

2019-02-26 451 kB
2018 Möte 4: Bilaga 7

Höga spänningar i östra Götaland

2019-02-26 765 kB
Granskad