Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Planeringsrådet

Planeringsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för planeringsfrågor.

Planeringsrådet behandlar frågor inom följande områden (som berör transmissionsnätet för el):

  • Förutsättningar för utbyggnadsplanering, exempelvis det regionala effektbehovet och utbyggnad av produktionsanläggningar.
  • Ny-, till- och ombyggnad av anläggningar i transmissionsnätet.
  • Nya regionalnäts- och produktionsanläggningars anslutning till transmissionsnätet.
  • Nya utlandsförbindelsers anslutning till transmissionsnätet.
  • Anläggningar för spänningsreglering.
  • Dimensioneringskriterier och värdering av driftsäkerhet.
  • Transmissionsnätets investeringsplan.
  • Kalkylmetoder och -principer, inklusive val av kalkylränta.
  • Effektfrågor, såsom höglastkapacitet och störningsreserver.
  • Elkvalitet och tekniska anslutningsvillkor.

Medlemmar i Planeringsrådet

Deltagare Företag
Daniel Gustafsson               Svenska kraftnät, ordförande
Kristin Brunge Svenska kraftnät, sekreterare
Tobias Edfast                    Svenska kraftnät
Erik Thunberg Svenska kraftnät
Per Bengtsson Ellevio AB
Carl Berglöf Energiföretagen Sverige
Anna Andersson Energimyndigheten
Martin Nilsson Energimarknadsinspektionen
Anton Grönkvist E.ON Energidistribution AB
Stefan Stambej Jämtkraft AB
Mattias Wondollek Svenska Vindenergi
Henrik Svenson Uniper
Andreas Adolfsson Vattenfall Eldistribution AB
Per Norberg Vattenfall Eldistribution AB
Lars Joelsson Vattenfall AB

Mötesprotokoll

32 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
94 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2017 Möte 1: Protokoll Bilaga 1

Frekvenskvalite

2017-04-19 433 kB
2017 Möte 1: Protokoll Bilaga 2

Status nätkoder

2017-04-19 305 kB
2017 Möte 1: Protokoll Bilaga 3

Winter Package

2017-04-19 1064 kB
2017 Möte 1: Protokoll Bilaga 4

Lastmodell STRI

2017-04-19 1348 kB
Möte 1 2017: Protokoll

Protokoll från planeringsrådets möte 2017-04-19.

2017-04-19 62 kB
2016 Möte 4: Protokoll Bilaga 2

Felströmmar i det svenska stamnätet

2017-01-16 6048 kB
2016 Möte 4: Protokoll Bilaga 1

Finlandsstudien

2017-01-16 567 kB
2016 Möte 4: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2017-01-09.

2017-01-16 41 kB
2016 Möte 3: Protokoll

Protokoll från planeringsrådets möte 2016-11-07.

2016-11-17 155 kB
2016 Möte 3: Protokoll Bilaga 1

Spänningsproblematiken i Stockholm.

2016-11-17 611 kB
2016 Möte 2: Protokoll

2016-10-25 175 kB
2016 Möte 1: Protokoll Bilaga 3

Pågående projekt.

2016-08-26 187 kB
2016 Möte 1: Protokoll Bilaga 2

Vägledning för anslutning till stamnätet.

2016-08-26 553 kB
2016 Möte 1: Protokoll Bilaga 1

Statusuppdatering av nätkoder inom ENTSO-E.

2016-08-26 200 kB
2016 Möte 1: Protokoll

Protokoll från planeringsrådets möte 2016-01-27.

2016-08-26 106 kB
2015 Protokoll 3

2016-05-12 140 kB
2015 Protokoll 3: Bilaga

Nätkoderna status 2015

2016-05-12 144 kB
2015 Protokoll 2

2015-10-20 120 kB
2015 Protokoll 2: Bilaga 1

Anmälningsskyldighet

2015-10-20 228 kB
2015 Protokoll 1

2015-03-11 77 kB
Granskad