Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Planeringsrådet

Planeringsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för planeringsfrågor.

Planeringsrådet behandlar frågor inom följande områden (som berör transmissionsnätet för el):

  • Förutsättningar för utbyggnadsplanering, exempelvis det regionala effektbehovet och utbyggnad av produktionsanläggningar.
  • Ny-, till- och ombyggnad av anläggningar i transmissionsnätet.
  • Nya regionalnäts- och produktionsanläggningars anslutning till transmissionsnätet.
  • Nya utlandsförbindelsers anslutning till transmissionsnätet.
  • Anläggningar för spänningsreglering.
  • Dimensioneringskriterier och värdering av driftsäkerhet.
  • Transmissionsnätets investeringsplan.
  • Kalkylmetoder och -principer, inklusive val av kalkylränta.
  • Effektfrågor, såsom höglastkapacitet och störningsreserver.
  • Elkvalitet och tekniska anslutningsvillkor.

Medlemmar i Planeringsrådet

Deltagare Företag
Daniel Gustafsson               Svenska kraftnät, ordförande
Kristin Brunge Svenska kraftnät, sekreterare
Tobias Edfast                    Svenska kraftnät
Erik Thunberg Svenska kraftnät
Per Bengtsson Ellevio AB
Carl Berglöf Energiföretagen Sverige
Anna Andersson Energimyndigheten
Martin Nilsson Energimarknadsinspektionen
Anton Grönkvist E.ON Energidistribution AB
Stefan Stambej Jämtkraft AB
Daniel Kulin Svensk Vindenergi
Henrik Svenson Uniper
Andreas Adolfsson Vattenfall Eldistribution AB
Per Norberg Vattenfall Eldistribution AB
Lars Joelsson Vattenfall AB

Mötesprotokoll

6 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
126 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2018 Möte 4: Bilaga 8

Nätkoder Svenska kraftnät

2019-02-26 139 kB
2018 Möte 4: Bilaga 9

Nätkoder Ei

2019-02-26 599 kB
2018 Möte 3: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2018-10-10.

2018-11-12 290 kB
2018 Möte 3: Bilaga 1

Nätkoderna status 2018-10-10.

2018-11-12 140 kB
2018 Möte 3: Bilaga 2

Genomförande av RfG, DCC, HVDC, SO, ER

2018-11-12 525 kB
2018 Möte 3: Bilaga 3

Långa handläggningstider för nätutredningar.

2018-11-12 233 kB
2018 Möte 3: Bilaga 4

Tarifföversyn 2018.

2018-11-12 252 kB
2018 Möte 3: Bilaga 5

Presentation Realtidsprogrammet.

2018-11-12 1411 kB
2018 Möte 3: Bilaga 6

Möta nya kapacitetsbehov, vad gör Svenska kraftnät i frågan?

2018-11-12 470 kB
2018 Möte 2: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2018-05-30.

2018-08-08 289 kB
2018 Möte 2: Bilaga 1

Ei:sarbete med EU förordningar (tekniska)

2018-08-08 747 kB
2018 Möte 2: Bilaga 2

NordSyd – Strategi för att uppgradera snitt 2

2018-08-08 1158 kB
2018 Möte 2: Bilaga 3

Förändrad avgift vid abonnemangsöverskridande.

2018-08-08 299 kB
2018 Möte 2: Bilaga 4

Statistics and forecast from Svensk Vindenergi – Swedish Energy Association, SWEA.

2018-08-08 535 kB
2018 Möte 1: Bilaga 1

Status Nätförstärkningslån.

2018-05-07 312 kB
2018 Möte 1: Bilaga 2

Status Nätkoder.

2018-05-07 300 kB
2018 Möte 1: Bilaga 3

Ei:s ansvar enligt anslutningsförordningar.

2018-05-07 1095 kB
2018 Möte 1: Bilaga 4

20-graders regeln.

2018-05-07 264 kB
2018 Möte 1: Bilaga 5

Tarifföversyn 2018.

2018-05-07 326 kB
2018 Möte 1: Bilaga 6

Workshop reaktiv effekt.

2018-05-07 314 kB
Granskad