Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Planeringsrådet

Planeringsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för planeringsfrågor.

Planeringsrådet behandlar frågor inom följande områden (som berör transmissionsnätet för el):

  • Förutsättningar för utbyggnadsplanering, exempelvis det regionala effektbehovet och utbyggnad av produktionsanläggningar.
  • Ny-, till- och ombyggnad av anläggningar i transmissionsnätet.
  • Nya regionalnäts- och produktionsanläggningars anslutning till transmissionsnätet.
  • Nya utlandsförbindelsers anslutning till transmissionsnätet.
  • Anläggningar för spänningsreglering.
  • Dimensioneringskriterier och värdering av driftsäkerhet.
  • Transmissionsnätets investeringsplan.
  • Kalkylmetoder och -principer, inklusive val av kalkylränta.
  • Effektfrågor, såsom höglastkapacitet och störningsreserver.
  • Elkvalitet och tekniska anslutningsvillkor.

Medlemmar i Planeringsrådet

Deltagare Företag
Daniel Gustafsson               Svenska kraftnät, ordförande
Kristin Brunge Svenska kraftnät, sekreterare
Tobias Edfast                    Svenska kraftnät
Erik Thunberg Svenska kraftnät
Per Bengtsson Ellevio AB
Carl Berglöf Energiföretagen Sverige
Anna Andersson Energimyndigheten
Martin Nilsson Energimarknadsinspektionen
Anton Grönkvist E.ON Energidistribution AB
Stefan Stambej Jämtkraft AB
Daniel Kulin Svensk Vindenergi
Henrik Svenson Uniper
Andreas Adolfsson Vattenfall Eldistribution AB
Per Norberg Vattenfall Eldistribution AB
Lars Joelsson Vattenfall AB

Mötesprotokoll

6 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
126 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2018 Möte 1: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2018-05-04.

2018-05-07 62 kB
2017 Möte 4: Bilaga 2

Reaktivt nollutbyte.

2018-01-31 436 kB
2017 Möte 4: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2017-12-12.

2018-01-22 66 kB
2017 Möte 4: Protokoll Bilaga 1

Nätkoder status.

2017-12-27 303 kB
2017 Möte 4: Protokoll Bilaga 4

Flaskhalsar i stamnätet Svensk Vindenergi.

2017-12-27 1154 kB
2017 Möte 4: Protokoll Bilaga 3

Delrapport 1 DSO-TSO.

2017-12-27 584 kB
2017 Möte 3: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2017-09-13.

2017-10-20 61 kB
2017 Möte 3: Protokoll Bilaga 1

Nätkoder status.

2017-10-20 304 kB
2017 Möte 3: Protokoll Bilaga 2

Nätmodelldatabas.

2017-10-20 417 kB
2017 Möte 2: Protokoll Bilaga 2

Tekniska avtalsvillkor

2017-06-26 107 kB
2017 Möte 2: Protokoll Bilaga 1

Nätkodernas status

2017-06-26 305 kB
2017 Möte 2: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2017-05-31.

2017-06-26 68 kB
2017 Möte 1: Protokoll Bilaga 1

Frekvenskvalite

2017-04-19 433 kB
2017 Möte 1: Protokoll Bilaga 2

Status nätkoder

2017-04-19 305 kB
2017 Möte 1: Protokoll Bilaga 3

Winter Package

2017-04-19 1064 kB
2017 Möte 1: Protokoll Bilaga 4

Lastmodell STRI

2017-04-19 1348 kB
Möte 1 2017: Protokoll

Protokoll från planeringsrådets möte 2017-04-19.

2017-04-19 62 kB
2016 Möte 4: Protokoll Bilaga 2

Felströmmar i det svenska stamnätet

2017-01-16 6048 kB
2016 Möte 4: Protokoll Bilaga 1

Finlandsstudien

2017-01-16 567 kB
2016 Möte 4: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2017-01-09.

2017-01-16 41 kB
Granskad