Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Planeringsrådet

Planeringsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för planeringsfrågor.

Planeringsrådet behandlar frågor inom följande områden (som berör transmissionsnätet för el):

  • Förutsättningar för utbyggnadsplanering, exempelvis det regionala effektbehovet och utbyggnad av produktionsanläggningar.
  • Ny-, till- och ombyggnad av anläggningar i transmissionsnätet.
  • Nya regionalnäts- och produktionsanläggningars anslutning till transmissionsnätet.
  • Nya utlandsförbindelsers anslutning till transmissionsnätet.
  • Anläggningar för spänningsreglering.
  • Dimensioneringskriterier och värdering av driftsäkerhet.
  • Transmissionsnätets investeringsplan.
  • Kalkylmetoder och -principer, inklusive val av kalkylränta.
  • Effektfrågor, såsom höglastkapacitet och störningsreserver.
  • Elkvalitet och tekniska anslutningsvillkor.

Medlemmar i Planeringsrådet

Deltagare Företag
Daniel Gustafsson               Svenska kraftnät, ordförande
Kristin Brunge Svenska kraftnät, sekreterare
Tobias Edfast                    Svenska kraftnät
Erik Thunberg Svenska kraftnät
Per Bengtsson Ellevio AB
Carl Berglöf Energiföretagen Sverige
Anna Andersson Energimyndigheten
Martin Nilsson Energimarknadsinspektionen
Anton Grönkvist E.ON Energidistribution AB
Stefan Stambej Jämtkraft AB
Mattias Wondollek Svenska Vindenergi
Henrik Svenson Uniper
Andreas Adolfsson Vattenfall Eldistribution AB
Per Norberg Vattenfall Eldistribution AB
Lars Joelsson Vattenfall AB

Mötesprotokoll

32 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
94 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2015 Protokoll 1: Bilaga 3

Vindkraftstatistik och prognos kvartal 4

2015-03-11 445 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 4

Status för nätkoder

2015-03-11 307 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 5

Common information model

2015-03-11 358 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 5

Masterdatabasen

2015-03-11 334 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 6

Transparensförordningen

2015-03-11 415 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 9

CIGRE call for papers 2016

2015-03-11 114 kB
2014 Protokoll 4

2014-12-17 110 kB
2014 Protokoll 4: Bilaga 1

Status för nätkoder

2014-12-17 306 kB
2014 Protokoll 4: Bilaga 2

Reaktivt effektutbyte, förslag Per Norberg (punkt 6)

2014-12-17 88 kB
2014 Protokoll 3

2014-10-16 120 kB
2014 Protokoll 3: Bilaga 1

Reaktivt effektutbyte

2014-10-16 322 kB
2014 Protokoll 2

2014-06-17 141 kB
2014 Protokoll 2: Bilaga 1

Status för nätkoder

2014-06-17 204 kB
2014 Protokoll 2: Bilaga 2

Flow-based kapacitetsallokering

2014-06-17 440 kB
2014 Protokoll 2: Bilaga 3

Information om transparensförordningen

2014-06-17 305 kB
2014 Protokoll 1

2014-03-06 157 kB
2014 Protokoll 1: Bilaga 1

Nätkoder status

2014-03-06 218 kB
2014 Protokoll 1: Bilaga 2

Nya stamnätsstationer

2014-03-06 437 kB
2014 Protokoll 1: Bilaga 3

Regeringens förslag till övergångslösning för att undanröja tröskeleffekter vid nätanslutning

2014-03-06 167 kB
2013 Protokoll 4

2013-12-05 127 kB
Granskad