Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Planeringsrådet

Planeringsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för planeringsfrågor.

Planeringsrådet behandlar frågor inom följande områden (som berör transmissionsnätet för el):

  • Förutsättningar för utbyggnadsplanering, exempelvis det regionala effektbehovet och utbyggnad av produktionsanläggningar.
  • Ny-, till- och ombyggnad av anläggningar i transmissionsnätet.
  • Nya regionalnäts- och produktionsanläggningars anslutning till transmissionsnätet.
  • Nya utlandsförbindelsers anslutning till transmissionsnätet.
  • Anläggningar för spänningsreglering.
  • Dimensioneringskriterier och värdering av driftsäkerhet.
  • Transmissionsnätets investeringsplan.
  • Kalkylmetoder och -principer, inklusive val av kalkylränta.
  • Effektfrågor, såsom höglastkapacitet och störningsreserver.
  • Elkvalitet och tekniska anslutningsvillkor.

Medlemmar i Planeringsrådet

Deltagare Företag
Daniel Gustafsson               Svenska kraftnät, ordförande
Kristin Brunge Svenska kraftnät, sekreterare
Tobias Edfast                    Svenska kraftnät
Erik Thunberg Svenska kraftnät
Per Bengtsson Ellevio AB
Carl Berglöf Energiföretagen Sverige
Anna Andersson Energimyndigheten
Martin Nilsson Energimarknadsinspektionen
Anton Grönkvist E.ON Energidistribution AB
Stefan Stambej Jämtkraft AB
Daniel Kulin Svensk Vindenergi
Henrik Svenson Uniper
Andreas Adolfsson Vattenfall Eldistribution AB
Per Norberg Vattenfall Eldistribution AB
Lars Joelsson Vattenfall AB

Mötesprotokoll

6 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
126 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2016 Möte 3: Protokoll

Protokoll från planeringsrådets möte 2016-11-07.

2016-11-17 155 kB
2016 Möte 3: Protokoll Bilaga 1

Spänningsproblematiken i Stockholm.

2016-11-17 611 kB
2016 Möte 2: Protokoll

2016-10-25 175 kB
2016 Möte 1: Protokoll Bilaga 3

Pågående projekt.

2016-08-26 187 kB
2016 Möte 1: Protokoll Bilaga 2

Vägledning för anslutning till stamnätet.

2016-08-26 553 kB
2016 Möte 1: Protokoll Bilaga 1

Statusuppdatering av nätkoder inom ENTSO-E.

2016-08-26 200 kB
2016 Möte 1: Protokoll

Protokoll från planeringsrådets möte 2016-01-27.

2016-08-26 106 kB
2015 Protokoll 3

2016-05-12 140 kB
2015 Protokoll 3: Bilaga

Nätkoderna status 2015

2016-05-12 144 kB
2015 Protokoll 2

2015-10-20 120 kB
2015 Protokoll 2: Bilaga 1

Anmälningsskyldighet

2015-10-20 228 kB
2015 Protokoll 1

2015-03-11 77 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 3

Vindkraftstatistik och prognos kvartal 4

2015-03-11 445 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 4

Status för nätkoder

2015-03-11 307 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 5

Common information model

2015-03-11 358 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 5

Masterdatabasen

2015-03-11 334 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 6

Transparensförordningen

2015-03-11 415 kB
2015 Protokoll 1: Bilaga 9

CIGRE call for papers 2016

2015-03-11 114 kB
2014 Protokoll 4

2014-12-17 110 kB
2014 Protokoll 4: Bilaga 1

Status för nätkoder

2014-12-17 306 kB
Granskad