Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Planeringsrådet

Planeringsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för planeringsfrågor.

Planeringsrådet behandlar frågor inom följande områden (som berör transmissionsnätet för el):

  • Förutsättningar för utbyggnadsplanering, exempelvis det regionala effektbehovet och utbyggnad av produktionsanläggningar.
  • Ny-, till- och ombyggnad av anläggningar i transmissionsnätet.
  • Nya regionalnäts- och produktionsanläggningars anslutning till transmissionsnätet.
  • Nya utlandsförbindelsers anslutning till transmissionsnätet.
  • Anläggningar för spänningsreglering.
  • Dimensioneringskriterier och värdering av driftsäkerhet.
  • Transmissionsnätets investeringsplan.
  • Kalkylmetoder och -principer, inklusive val av kalkylränta.
  • Effektfrågor, såsom höglastkapacitet och störningsreserver.
  • Elkvalitet och tekniska anslutningsvillkor.

Medlemmar i Planeringsrådet

Deltagare Företag
Daniel Gustafsson               Svenska kraftnät, ordförande
Kristin Brunge Svenska kraftnät, sekreterare
Tobias Edfast                    Svenska kraftnät
Erik Thunberg Svenska kraftnät
Per Bengtsson Ellevio AB
Carl Berglöf Energiföretagen Sverige
Anna Andersson Energimyndigheten
Martin Nilsson Energimarknadsinspektionen
Anton Grönkvist E.ON Energidistribution AB
Stefan Stambej Jämtkraft AB
Mattias Wondollek Svenska Vindenergi
Henrik Svenson Uniper
Andreas Adolfsson Vattenfall Eldistribution AB
Per Norberg Vattenfall Eldistribution AB
Lars Joelsson Vattenfall AB

Mötesprotokoll

32 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
94 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2013 Protokoll 4: Bilaga 1

Statusuppdatering för nätkoderna (punkt 3)

2013-12-05 203 kB
2013 Protokoll 4: Bilaga 2

Tröskeleffektfrågan (punkt 4)

2013-12-05 214 kB
2013 Protokoll 4: Bilaga 3

Principen om reinvestering av fack (punkt 7)

2013-12-05 613 kB
2013 Protokoll 4: Bilaga 4

Principer för abonnemangsgräns och mätning (punkt 8)

2013-12-05 166 kB
2013 Protokoll 3

2013-09-26 130 kB
2013 Protokoll 3: Bilaga 1

Beräkning av avgifter för anslutning till stamnätet (punkt 4)

2013-09-26 211 kB
2013 Protokoll 3: Bilaga 2

Slutsatser från utredning om effektreserven (punkt 7)

2013-09-26 283 kB
2013 Protokoll 3: Bilaga 3

Om SydVästlänken (punkt 10)

2013-09-26 10866 kB
2013 Protokoll 2

2013-06-26 67 kB
2013 Protokoll 2: Bilaga 1

Utbyte, Regionnät, Produktion (punkt 4)

2013-06-26 342 kB
2013 Protokoll 2: Bilaga 2

Felstatistik Nordiska elkraftsystemet (punkt 5)

2013-06-26 493 kB
2013 Protokoll 2: Bilaga 3

Effektreserven Planeringsrådet (punkt 6)

2013-06-26 723 kB
2013 Protokoll 1

2013-03-15 68 kB
2013 Protokoll 1: Bilaga

ENTSO-E Nätkoder

2013-03-15 303 kB
Granskad