Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Planeringsrådet

Planeringsrådet är ett informations- och samrådsor­gan för planeringsfrågor.

Planeringsrådet behandlar frågor inom följande områden (som berör transmissionsnätet för el):

  • Förutsättningar för utbyggnadsplanering, exempelvis det regionala effektbehovet och utbyggnad av produktionsanläggningar.
  • Ny-, till- och ombyggnad av anläggningar i transmissionsnätet.
  • Nya regionalnäts- och produktionsanläggningars anslutning till transmissionsnätet.
  • Nya utlandsförbindelsers anslutning till transmissionsnätet.
  • Anläggningar för spänningsreglering.
  • Dimensioneringskriterier och värdering av driftsäkerhet.
  • Transmissionsnätets investeringsplan.
  • Kalkylmetoder och -principer, inklusive val av kalkylränta.
  • Effektfrågor, såsom höglastkapacitet och störningsreserver.
  • Elkvalitet och tekniska anslutningsvillkor.

Medlemmar i Planeringsrådet

Deltagare Företag
Daniel Gustafsson               Svenska kraftnät, ordförande
Kristin Brunge Svenska kraftnät, sekreterare
Tobias Edfast                    Svenska kraftnät
Erik Thunberg Svenska kraftnät
Per Bengtsson Ellevio AB
Carl Berglöf Energiföretagen Sverige
Anna Andersson Energimyndigheten
Martin Nilsson Energimarknadsinspektionen
Anton Grönkvist E.ON Energidistribution AB
Stefan Stambej Jämtkraft AB
Daniel Kulin Svensk Vindenergi
Henrik Svenson Uniper
Andreas Adolfsson Vattenfall Eldistribution AB
Per Norberg Vattenfall Eldistribution AB
Lars Joelsson Vattenfall AB

Mötesprotokoll

6 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2020 Möte 2: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2020-05-28.

2020-05-28 162 kB
2020 Möte 2: Bilaga 1

Aktuella utredningar.

2020-05-28 1159 kB
2020 Möte 2: Bilaga 2

Nätkoder.

2020-05-28 429 kB
2020 Möte 2: Bilaga 3

Kapacitetsbrist.

2020-05-28 1788 kB
2020 Möte 2: Bilaga 4

Forskningsprojektet Hybrit.

2020-05-28 2106 kB
2020 Möte 2: Bilaga 5

Vindkraftsutbyggnad.

2020-05-28 1487 kB
126 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
2019 Möte 4: Bilaga 1

Aktuella utredningar.

2019-12-10 994 kB
2019 Möte 4: Bilaga 10

Svenska kraftnäts organisation.

2019-12-10 506 kB
2019 Möte 4: Bilaga 11

Tarifföversyn.

2019-12-10 412 kB
2019 Möte 4: Bilaga 2

Elområdesöversyn.

2019-12-10 341 kB
2019 Möte 4: Bilaga 3

Utlämning av datanät.

2019-12-10 604 kB
2019 Möte 4: Bilaga 4

Förlustvärdering.

2019-12-10 804 kB
2019 Möte 4: Bilaga 5

Förlustvärdering - rapport.

2019-12-10 1539 kB
2019 Möte 4: Bilaga 6

På engelska: Management of network losses

2019-12-10 2195 kB
2019 Möte 4: Bilaga 7

Nätkoder.

2019-12-10 545 kB
2019 Möte 4: Bilaga 8

Seriekompensering.

2019-12-10 1317 kB
2019 Möte 4: Bilaga 9

Havsbaserad vindkraft.

2019-12-10 905 kB
2019 Möte 4: Protokoll

2019-12-10 205 kB
2019 Möte 3: Bilaga 1

Aktuella utredningar och projekt.

2019-10-01 984 kB
2019 Möte 3: Bilaga 2

Status nätkoder.

2019-10-01 483 kB
2019 Möte 3: Bilaga 3

Ökande felströmmar och Steg-och beröringsproblematik.

2019-10-01 1672 kB
2019 Möte 3: Bilaga 4

Processen för anslutning till stamnätet.

2019-10-01 397 kB
2019 Möte 3: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2019-10-01.

2019-10-01 178 kB
2019 Möte 2: Protokoll

Protokoll från Planeringsrådets möte 2019-05-09 .

2019-06-10 140 kB
2019 Möte 2: Bilaga 1

Status Nätkoder.

2019-06-10 513 kB
2019 Möte 2: Bilaga 2

Aktuella utredningar och projekt.

2019-06-10 636 kB
Granskad