Hoppa till huvudinnehåll

Vår vision

"Ledande för en hållbar och säker elförsörjning”. Det är vår vision.

Visionen uttrycker Svenska kraftnäts vilja att ha en ledande roll inom elområdet och därmed skapa förutsättningar för att förverkliga riksdagens energi- och klimatpolitiska ambitioner.

Vi ska ha ett driftsäkert och personsäkert transmissionsnät och vi ska vara ledande både i vår roll som systemansvarig myndighet och som nätägare och förvaltare av transmissionsnätet.

Vi ska arbeta för långsiktigt hållbara lösningar för Sveriges elförsörjning, såväl ur miljöperspektiv som ur andra perspektiv, till exempel ekonomiskt och socialt.

Granskad