Pressme­ddelande

Debatt: Utan elnät - ingen ny industri

I SvD Näringsliv skriver Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh idag ett debattinlägg på temat Ny elintensiv industri och de utmaningar som följer när ny förbrukning går i otakt med nät- och kraftsystemutvecklingen. Läs hela inlägget här.

Stamnätstariffen för el fastställd för 2018

Svenska kraftnäts styrelse fastställde nyligen stamnätstariffen för 2018. Beslutet innebär en höjning av tariffens båda delar och bedömningen att stamnätstariffen kommer att fortsätta behöva höjas på sikt kvarstår.

Avtal på plats för ny växelströmsledning mellan Sverige och Finland

Svenska kraftnät och Finlands systemoperatör Fingrid har i dagarna signerat avtalet för den planerade växelströmsledningen som ska gå mellan Messaure i Sverige och Keminmaa på den finska sidan. Den nya ledningen kommer att öka försörjningssäkerheten i Finland och möjliggör att Svenska kraftnät kan utnyttja balansreglering och reserver på ett bättre sätt, både i Sverige och i Finland. Ledningen är planerad att tas i drift i slutet av 2025.

Takpris på effektreserven ger prissignal som speglar värdet av behovet

Inför kommande vinter har Svenska kraftnät beslutat att lägga in effektreservens produktionsdel på Nord Pools dagen före-marknad till takpris, 3 000 euro/MWh. Takpriset ska ge tydligare prissignaler till marknaden och fortsatt harmonisera med grannlandet Finland, som redan beslutat om samma förändring.

Är hushållen del av lösningen på framtidens energiutmaning?

Kan enskilda hushåll bidra till att hålla den viktiga balansen i elsystemet? Det har Svenska kraftnät undersökt tillsammans med Fortum i projektet Flexibla hushåll, där förbrukningen i kundens varmvattenberedare styrts automatiskt. I framtiden kan det bli ett av alla viktiga verktyg för att möta elsystemets utmaningar.