Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Press

Här hittar du som journalist eller redaktion våra senaste pressmeddelanden och pressbilder och kontakt för media. Här finns även länkar till nyheter, remissvar och rapporter och våra utbyggnadsprojekt.

Pressme­ddelande

Samarbete i fokus när Svenska kraftnät samlade branschen

Svenska kraftnät samlar årligen branschen vid Kund- och intressentmötet. I år stod gemensamma nordiska och europeiska utmaningar och lösningar på agendan. Affärsverkets nya generaldirektör Ulla Sandborgh slog fast att utmaningarna inte möts med annat än samarbete.

Inriktningsbeslut för tysklandsförbindelse fattat

Vid torsdagens styrelsemöte fattade Svenska kraftnäts styrelse inriktningsbeslut för Hansa PowerBridge, en planerad elförbindelse mellan södra Sverige och nordöstra Tyskland. Tidigare har de båda ländernas systemoperatörer undertecknat ett samarbetsavtal.

Svenska kraftnät och tyska 50Hertz överens om detaljer kring ny elförbindelse

Idag undertecknade Svenska kraftnät och den tyska systemoperatören ett samarbetsavtal som summerar detaljerna kring den planerade svensk-tyska elförbindelsen Hansa PowerBridge. Syftet med förbindelsen är att skapa ännu bättre förutsättningar för effektivt utnyttjande av produktionsresurser i de båda regionerna. Drifttagningen planeras till 2025/2026.

Ökad beredskap när kylan anstränger elsystemet

När kvicksilvret kryper nedåt i Norden ökar elförbrukningen, och marginalerna för att elproduktionen alltid ska möta förbrukningen minskar. Nu har Svenska kraftnät ställt effektreserven i beredskap inför eftermiddagens förväntade förbrukningstopp.

Ytterligare steg närmare utlandsförbindelse till Finland tagna

Svenska kraftnäts styrelse beslutade nyligen att ta nästa steg mot förverkligandet av en tredje växelströmsförbindelse mellan norra Sverige och norra Finland. Beslutet innebär ett bemyndigande att inleda planeringen för den nya kraftledningen.

Vattenkraftens reglerbidrag kan säkras genom myndighetsgemensam kartläggning

Energimyndigheten har tillsammans med Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndigheten kartlagt vattenkraftens betydelse och framtida möjligheter i elsystemet. I en gemensam rapport anger de tre myndigheterna hur bibehållen reglerkraft kan upprätthållas i samverkan med höga miljöhänsyn.