Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Press

Här hittar du som journalist eller redaktion våra senaste pressmeddelanden och pressbilder och kontakt för media. Här finns även länkar till nyheter, remissvar och rapporter och våra utbyggnadsprojekt.

Pressme­ddelande

Är hushållen del av lösningen på framtidens energiutmaning?

Kan enskilda hushåll bidra till att hålla den viktiga balansen i elsystemet? Det har Svenska kraftnät undersökt tillsammans med Fortum i projektet Flexibla hushåll, där förbrukningen i kundens varmvattenberedare styrts automatiskt. I framtiden kan det bli ett av alla viktiga verktyg för att möta elsystemets utmaningar.

Svenska kraftnäts kraftbalansrapport för vintrarna 2016/2017 och 2017/2018

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning.

Ny modell för balansering av det nordiska synkronområdet

För att kunna möta framtida utmaningar i det nordiska kraftsystemet och samtidigt dra full nytta av utvecklingen på den europeiska elmarknaden, har Svenska kraftnät och norska Statnett tagit ett första gemensamt steg mot en förnyad balanseringsmodell. Modellen bygger på beprövade principer i kombination med nya kraftfulla IT-lösningar. De finska och danska systemoperatörerna har bjudits in i samarbetet.

Dialog och ömsesidig förståelse när Svenska kraftnät mötte kommuner

Svenska kraftnäts stamnätsförstärkning i sydöstra Sverige stod på agendan när LRF, Södra Skogsägarna och kommuner längs ledningen på östkusten besökte myndigheten på i slutet av maj. Bland annat fick representanterna svar på teknikfrågor, frågor om samrådsprocessen och bakgrunden till den nya ledningen.

Rekordinvestering i stamnätsstation när knutpunkt förnyas

Stamnätsstationen Midskog strax nordost om Östersund ska förnyas då den har uppnått sin tekniska livslängd. Stationen är en av alla viktiga knutpunkter i det svenska stamnätet och förnyelsen om ca en kvarts miljard är den största stationsinvesteringen som hittills gjorts.

Samarbete i fokus när Svenska kraftnät samlade branschen

Svenska kraftnät samlar årligen branschen vid Kund- och intressentmötet. I år stod gemensamma nordiska och europeiska utmaningar och lösningar på agendan. Affärsverkets nya generaldirektör Ulla Sandborgh slog fast att utmaningarna inte möts med annat än samarbete.

Inriktningsbeslut för tysklandsförbindelse fattat

Vid torsdagens styrelsemöte fattade Svenska kraftnäts styrelse inriktningsbeslut för Hansa PowerBridge, en planerad elförbindelse mellan södra Sverige och nordöstra Tyskland. Tidigare har de båda ländernas systemoperatörer undertecknat ett samarbetsavtal.