Förbrukningsreduktions­­resurser i effektreserven upphandlade för vintern 2016/2017

Svenska kraftnät ska enligt lag upphandla en effektreserv. Den kan aktiveras av Svenska kraftnät vid extrema effektsituationer vintertid och omfattar såväl elproduktion som förbrukningsreduktion. Nu har den senare upphandlats för kommande vinter.

Svenska kraftnät har sedan tidigare upphandlat produktionsdelen av effektreserven – totalt 660 MW – till och med kommande vintern 2016/2017. Nu har resterande del av de 1 000 MW som utgör reserven – 334 MW förbrukningsreduktion – också upphandlats. Effektreserven för kommande vinter blir därmed totalt 994 MW.

Förbrukningsreduktion innebär att industriföretag mot ersättning minskar sin förbrukning. Upphandlingen av effektreservens förbrukningsreduktionsresurser kommande vinterperiod omfattar följande företag:

Holmens Bruk AB, 155 MW
Stora Enso AB, 130 MW
Rottneros Bruk AB, 27 MW
AB Sandvik Technology, 22 MW

Enligt förordning om effektreserv ska effektreserven omfatta maximalt 1 000 MW. Totalt inkom 863 MW förbrukning i upphandlingen.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts pressjour, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

7 september 2016