Förnyad Danmark-för­bindelse tryggar elöverföringen på sikt

Svenska kraftnät investerar nu i en förnyelse av den äldre delen av Öresundskablarna, som är viktiga för elhandeln med Danmark. Det beslutades på torsdagen.

Affärsverkets styrelse har beslutat om en stor investering i ett utbyte av den äldre delen av Öresundskablarna – växelströmsförbindelsen med Själland (SE4–DK2). Länken är vital för den nordiska elmarknaden.

– Att säkerställa en fortsatt bra sammankoppling med våra grannländer, till gagn för elmarknaden, handlar inte bara om att bygga nya utlandsförbindelser. Det handlar också om att göra väl avvägda investeringar i tid i de utlandsförbindelser vi redan har, säger Mikael Odenberg, generaldirektör på Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät majoritetsäger den södra förbindelsen som nu förnyas. Den norra, 10 år yngre förbindelsen, ägs av danska Energinet och förnyas inte i detta skede. De båda förbindelserna nyttjas i mycket hög grad av elmarknaden och flödet av el går i båda riktningar.

– Öresundskablarna är av stor betydelse för elutbytet med Danmark och därmed försörjningstryggheten i båda länderna. Att byta ut den äldre av de två förbindelserna nu, är ett klokt sätt att förvalta en viktig komponent i det nordiska stamnätet innan den blir äldre med ökad risk för fel som följd, säger Mikael Odenberg.

Bytet planeras till våren och sommaren 2018 och drifttagning sker senare samma år.

Läs med om Öresundskablarna på www.svk.se/oresundskablarna.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

22 september 2016