Ökad beredskap när kylan anstränger elsystemet

När kvicksilvret kryper nedåt i Norden ökar elförbrukningen, och marginalerna för att elproduktionen alltid ska möta förbrukningen minskar. Nu har Svenska kraftnät ställt effektreserven i beredskap inför eftermiddagens förväntade förbrukningstopp.

I det nordiska elsystemet är elförbrukningen nära kopplad till vädret. Kallt väder innebär hög elförbrukning och kallt väder i stora delar av det nordiska gemensamma elsystemet samtidigt, innebär minskade marginaler. Då förlitar sig elmarknaden på import från kontinenten.

– Igår såg situationen klart hanterbar ut i Norden, men förutsättningarna kan förändras snabbt, till exempel kan en utlandsförbindelse eller en stor produktionsenhet – som ett kärnkraftsblock – kopplas från. I natt hände precis det när förbindelsen NordBalt till Baltikum kopplades från automatiskt, förklarar Erik Ek, driftchef på Svenska kraftnät.

Idag förväntas förbrukningen överstiga 26 000 MW nästan hela dagen, alltså inte långt från 2001 års ”rekord” om 27 000 MW.

– Vi har därför satt den upphandlade produktionen i effektreserven i beredskap för att snabbt kunna startas om läget förändras ytterligare. Det är som vanligt i mellersta och södra Sverige som effektsituationen är som kärvast och behovet av väderoberoende elproduktion är som störst i ett läge med små marginaler, säger Erik Ek.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts pressjour på tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Om Svenska kraftnät Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med ansvar för att transportera el på stamnätet för el och att övervaka stamnätet och se till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige.

Om effektreserven Effektreserven upphandlas enligt lag och omfattar idag 1 000 MW elproduktion och produktionsreduktion (alltså stora industriföretag som mot ersättning kan minska sin elförbrukning korta perioder). 1 000 MW motsvarar ungefär ett genomsnittligt kärnkraftsblock i storlek.

5 januari 2017