Svenska kraftnät bygger inte nätet på måfå

Riksrevisionen (RiR) har i dag publicerat en rapport om regeringens styrning av Svenska kraftnät. Rapporten har förvisso insiktsfulla förslag till förbättringar, men det finns också en rad felaktigheter och missuppfattningar som enkelt hade kunnat undanröjas. Sammanfattningsvis lider rapporten av att RiR inte till fullo insett komplexiteten i elförsörjningens mekanismer, säger Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska kraftnät.

- RiR tror sig efter en enda gransking ha svaren på frågor som under många år funnits på expertmyndigheternas agenda, i Energikomissionens arbete, inom EU och inom hela elbranschen. Det är att förenkla frågorna kraftigt. 

- Svenska kraftnäts investeringar görs inte på måfå utan föregås av noggranna samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar där alla större nyttovärden och kostnader beaktas. Vi bedömer risken för överutbyggnad som mycket liten, utifrån det stora behov som energiomställningen innebär, säger Mikael Odenberg.

- Förslaget från RiR om kraftsystemanalyser för hela elnätet, där Svenska kraftnät ska bedöma alternativa åtgärder till nätutbyggnad vilket idag ligger på marknadsaktörerna, är högst anmärkningsvärt och skulle innebära ett stort steg tillbaka mot den centralplanering av elsystemet som övergavs för två decennier sedan, avslutar Mikael Odenberg.

24 november 2016