Rapporter och remissvar


613 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2016/2017 och 2017/2018

2017-06-26 1952 kB
Framtidens balansering av det nordiska kraftsystemet (eng)

2017-06-22 708 kB
Aktualisering riksintressen energiproduktion

2017-06-02 774 kB
Föreskrifter om ursprungsgarantier för el (STEMFS 2010:3)

2017-06-01 742 kB
Energimyndighetens rapport om havsbaserad vindkraft

2017-05-30 759 kB
Remiss avseende slutrapport Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017.7).pdf

2017-05-10 719 kB
Promemorian Tillhandahållande av tekniska sensorsystem - ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet.pdf

2017-04-27 403 kB
Energimarknadsinspektionens rapport Kommissionsriktlinjer och nätföreskrifter för el.

2017-04-20 4195 kB
Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018.

2017-04-20 337 kB
Energikommissionens betänkande

2017-04-19 3466 kB
Svenska kraftnäts remissvar avseende förslag till ändringar i plan- och bygglagen

2017-04-18 1371 kB
Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet (Ei R2016:15)

2017-04-18 2891 kB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan

Affärsverket svenska kraftnäts rapport om vidtagna åtgärder under år 2016 enligt i 3 kap. 17 § ellagen angiven övervakningsplan.

2017-03-14 40 kB
Svenska kraftnäts remissvar på EU-kommissionens förslag reviderat förnybar direktiv (2017 399)

2017-03-02 497 kB
Svenska kraftnäts remissvar EU-kommissionens förslag till ny elmarknadsdesign (Svk 2017 400).pdf

2017-03-02 2423 kB
Investerings- och finansieringsplan 2018-2021

2017-02-24 458 kB
Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

2017-02-13 2621 kB
Swedish interconnectors report no. 13 - Bilaga 2016 Q2

Endast på engelska.

2017-02-09 3569 kB
Swedish interconnectors report no. 13 - Bilaga 2016 Q1

Endast på engelska.

2017-02-09 3456 kB
Swedish interconnectors report no. 13 - Bilaga 2016 Q3

Endast på engelska.

2017-02-09 3601 kB
Granskad