Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


660 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2018/2019 och 2019/2020

2019-06-30 10990 kB
Motiveringsrapport för aktivering av avhjälpande åtgärd

Begränsning av dimensionerande felfall för att upprätthålla driftsäkerheten avseende transient frekvensstabilitet i det Nordiska kraftsystemet.

2019-06-24 626 kB
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ”Agenda 2030 och Sverige. Världens utmaning-världens möjlighet (SOU 2019.13)

2019-06-20 969 kB
Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar

2019-06-18 362 kB
Svenska kraftnäts synpunkter på Finansdepartementets förslag på förändringar

2019-06-17 383 kB
Ny kärntekniklag — med förtydligat ansvar (SOU 2019.16).

2019-06-11 364 kB
Remiss avseende Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden

2019-06-11 380 kB
Transmission capacity available to the market Q1 2019

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-05-07 5811 kB
Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet (I2019/01128/E)

2019-05-06 367 kB
Svenska kraftnäts risk-och sårbarhetsanalys 2018

2019-05-06 2598 kB
Transmission capacity available to the market Q4 2018

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-04-29 6101 kB
Transmission capacity available to the market Q3 2018

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-04-29 6078 kB
Yttrande angående föreslagen nationell strategi för hållbar vindkraftutbyggnad och Svenska kraftnäts roll.

2019-03-28 3248 kB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan

Affärsverket svenska kraftnäts rapport om vidtagna åtgärder under år 2018 enligt i 3 kap. 17 § ellagen angiven övervakningsplan.

2019-03-28 1521 kB
Betänkandet (SOU 2018.82) Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen.

2019-03-27 1567 kB
Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019.

2019-03-26 536 kB
Kärnkraftens roll i kraftsystemet

Möjligheter och begränsningar vid förändrad kärnkraftproduktion.

2019-03-20 3591 kB
Swedac förslag till föreskrifter map funktionskrav på elmätare (SWEDAC 2019-2363)

2019-03-19 893 kB
Svenska kraftnäts synpunkter på Uppdrag att kartlägga kända effekter av den årliga tidsomställningen (2018.107-5)

2019-03-07 870 kB
Remissvar avseende Översyn av beredskapszoner

2019-03-06 386 kB
Granskad