Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


648 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Yttrande angående föreslagen nationell strategi för hållbar vindkraftutbyggnad och Svenska kraftnäts roll.

2019-03-28 3248 kB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan

Affärsverket svenska kraftnäts rapport om vidtagna åtgärder under år 2018 enligt i 3 kap. 17 § ellagen angiven övervakningsplan.

2019-03-28 1521 kB
Betänkandet (SOU 2018.82) Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen.

2019-03-27 1567 kB
Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019.

2019-03-26 536 kB
Kärnkraftens roll i kraftsystemet

Möjligheter och begränsningar vid förändrad kärnkraftproduktion.

2019-03-20 3591 kB
Swedac förslag till föreskrifter map funktionskrav på elmätare (SWEDAC 2019-2363)

2019-03-19 893 kB
Svenska kraftnäts synpunkter på Uppdrag att kartlägga kända effekter av den årliga tidsomställningen (2018.107-5)

2019-03-07 870 kB
Remissvar avseende Översyn av beredskapszoner

2019-03-06 386 kB
Verksamhetsplan inkl.investerings- och finansieringsplan 2020-2022

2019-02-26 4687 kB
Ei mätningsföreskrift om funktionskrav (Ei 2018-102313).

2019-02-25 1671 kB
Meddelande från Kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

2019-02-14 444 kB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 15

Endast på engelska.

Swedish interconnectors report no.15 - appendices.zip (xlsx, 10,1 MB)

2019-01-31 20355 kB
Långsiktig marknadsanalys 2018

 

2019-01-31 4600 kB
Kortsiktig marknadsanalys 2018

 

2019-01-31 4229 kB
Möjligt, tillåtet och tillgängligt, SOU 2018:44

2019-01-31 871 kB
Svenska kraftnäts synpunkter på Ekonomistyrningsverkets rapport Redovisning och värdering av statliga hel- och delägda företag.

2019-01-21 367 kB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

2019-01-21 802 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens avgiftsnivåer 2019.pdf

2018-12-14 358 kB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om förhandsreglering av el (dnr.2018-102433).

2018-11-22 380 kB
En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018.31).

2018-11-19 500 kB
Granskad