Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


660 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Svenska kraftnäts svar på Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar i Inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:03)

2018-09-18 330 kB
Remiss ”Att möte kommunikationspåverkan - Handbok för kommunikatörer”, diarienummer 2017-07261

2018-09-14 503 kB
Svar om MSB:s förslag till föreskrifter för NIS-direktivet

2018-09-03 527 kB
Komplettering av samråd gällande aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion

2018-08-30 1000 kB
Aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion.

2018-08-30 774 kB
Remiss avseende Regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län (D 2017.128-536).

2018-08-23 350 kB
Svar på samråd om förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar

2018-08-20 4783 kB
Kontrollstation 2018 om dammsäkerhet

Delrapport 1 av regeringsuppdrag – klassificering och tillsyn.

2018-08-09 406 kB
Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018.26)

2018-08-06 459 kB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2017/2018 och 2018/2019

2018-07-02 9404 kB
Slutrapport pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager

Denna rapport beskriver och utvärderar ett pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager som Svenska kraftnät genomfört tillsammans med Fortum. Projektets syfte var att testa nya flexibilitetsresurser som frekvensstyrd störningsreserv (FCR-D).

2018-06-29 836 kB
Final report pilot project in demand response and energy storage

This report describes and evaluates a pilot project in demand response and energy storage conducted by Svenska kraftnät together with Fortum. The purpose of the project was to test new flexibility resources for the frequency controlled disturbance reserve (FRC-D).

2018-06-29 1049 kB
Transmission capacity available to the market - Report Q1 2018

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-06-19 573 kB
Remiss från Havs- och vattenmyndighetens remiss om förslag om revidering av föreskrifter HVMFS 2013-19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

2018-06-14 562 kB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14, follow-up questions from DG Competition April 30th 2018

2018-06-05 314 kB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14, follow-up questions from DG Competition May 23rd 2018

2018-06-05 803 kB
Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgifts- behandling (SOU 2017.97).

2018-05-24 348 kB
Betänkande 2017/18:URF2, Översyn av Riksrevisionen-slutbetänkande

2018-05-23 746 kB
Rapport och vägledning: Branschens hantering av automatisk och manuell återinkoppling av utlösta ledningar

2018-05-23 143 kB
Analyses on the effects of implementing implicit grid losses in the Nordic CCR

Rapport som analyserar effekter i Norden av införandet av förlustkoefficienter på likströmsförbindelser.

2018-05-17 1838 kB
Granskad