Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


666 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Strålsäkerhetsmyndighetens avgiftsnivåer 2019.pdf

2018-12-14 358 kB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om förhandsreglering av el (dnr.2018-102433).

2018-11-22 380 kB
En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018.31).

2018-11-19 500 kB
Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2015.2) om gallring och utlån av räkenskapsinformation

2018-10-31 343 kB
Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

2018-10-29 1228 kB
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning”

2018-10-29 730 kB
Betänkandet ”Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses.

2018-10-04 3188 kB
Svenska kraftnäts svar på Ekonomistyrnings verkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd

2018-10-02 324 kB
Svenska kraftnäts svar på Samråd inom vattenförvaltningen - miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft

2018-09-28 1712 kB
Energimarknadsinspektionens rapport Ei R20i8:o6 Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el (del 1)

2018-09-20 4306 kB
Svenska kraftnäts svar på Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar i Inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:03)

2018-09-18 330 kB
Remiss ”Att möte kommunikationspåverkan - Handbok för kommunikatörer”, diarienummer 2017-07261

2018-09-14 503 kB
Svar om MSB:s förslag till föreskrifter för NIS-direktivet

2018-09-03 527 kB
Komplettering av samråd gällande aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion

2018-08-30 1000 kB
Aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion.

2018-08-30 774 kB
Remiss avseende Regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län (D 2017.128-536).

2018-08-23 350 kB
Svar på samråd om förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar

2018-08-20 4783 kB
Kontrollstation 2018 om dammsäkerhet

Delrapport 1 av regeringsuppdrag – klassificering och tillsyn.

2018-08-09 406 kB
Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018.26)

2018-08-06 459 kB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2017/2018 och 2018/2019

2018-07-02 9404 kB
Granskad