Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


648 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Transmission capacity available to the market - Report Q1 2018

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-06-19 573 kB
Remiss från Havs- och vattenmyndighetens remiss om förslag om revidering av föreskrifter HVMFS 2013-19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

2018-06-14 562 kB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14, follow-up questions from DG Competition April 30th 2018

2018-06-05 314 kB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14, follow-up questions from DG Competition May 23rd 2018

2018-06-05 803 kB
Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgifts- behandling (SOU 2017.97).

2018-05-24 348 kB
Betänkande 2017/18:URF2, Översyn av Riksrevisionen-slutbetänkande

2018-05-23 746 kB
Rapport och vägledning: Branschens hantering av automatisk och manuell återinkoppling av utlösta ledningar

2018-05-23 143 kB
Analyses on the effects of implementing implicit grid losses in the Nordic CCR

Rapport som analyserar effekter i Norden av införandet av förlustkoefficienter på likströmsförbindelser.

2018-05-17 1838 kB
Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering

2018-05-08 362 kB
Svenska kraftnäts svar på Finansdepartementets förslag till ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

2018-05-02 342 kB
The way forward - Solutions for a changing Nordic power system

With appendices

2018-04-18 11585 kB
The way forward - Solutions for a changing Nordic power system

2018-04-18 13248 kB
Nordic perspectives on MAF

2018-04-18 1425 kB
Transmission capacity available to the market - Report Q4 2017

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-04-10 438 kB
Statens energimyndighets rapport Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft (ER 2018.6)

2018-04-09 896 kB
Remiss om ändringar för befintliga Ramsarområden

2018-03-26 759 kB
Action plan for handling the power adequacy issue_complementary information

Endast på engelska.

2018-03-20 207 kB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan 2018

Affärsverket svenska kraftnäts rapport om vidtagna åtgärder under år 2017 enligt i 3 kap. 17 § ellagen angiven övervakningsplan.

2018-03-15 117 kB
Remiss avseende Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018-2020

2018-03-08 341 kB
Promemorian Ett utökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare.

2018-03-07 333 kB
Granskad