Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter och remissvar

Kontakta registraturen för remissvar äldre än 2016.

Rapporter och remissvar

Filtrera dokumentlistan

Visa alla Remissvar (147) Rapporter (266)

413 dokument inom Alla dokument

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
Transmission capacity available to the market Q1 2019 (PDF)

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-05-07 5811 KB
Ny övergångsbestämmelse till ellagen när det gäller intäktsram för nätverksamhet (I2019/01128/E) (PDF)

2019-05-06 367 KB
Svenska kraftnäts risk-och sårbarhetsanalys 2018 (PDF)

2019-05-06 2598 KB
Transmission capacity available to the market Q4 2018 (PDF)

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-04-29 6101 KB
Transmission capacity available to the market Q3 2018 (PDF)

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-04-29 6078 KB
Yttrande angående föreslagen nationell strategi för hållbar vindkraftutbyggnad och Svenska kraftnäts roll. (PDF)

2019-03-28 3248 KB
Rapport om vidtagna åtgärder enligt övervakningsplan (PDF)

Affärsverket svenska kraftnäts rapport om vidtagna åtgärder under år 2018 enligt i 3 kap. 17 § ellagen angiven övervakningsplan.

2019-03-28 1521 KB
Betänkandet (SOU 2018.82) Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. (PDF)

2019-03-27 1567 KB
Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019. (PDF)

2019-03-26 536 KB
Kärnkraftens roll i kraftsystemet (PDF)

Möjligheter och begränsningar vid förändrad kärnkraftproduktion.

2019-03-20 3591 KB
Swedac förslag till föreskrifter map funktionskrav på elmätare (SWEDAC 2019-2363) (PDF)

2019-03-19 893 KB
Svenska kraftnäts synpunkter på Uppdrag att kartlägga kända effekter av den årliga tidsomställningen (2018.107-5) (PDF)

2019-03-07 870 KB
Remissvar avseende Översyn av beredskapszoner (PDF)

2019-03-06 386 KB
Verksamhetsplan inkl.investerings- och finansieringsplan 2020-2022 (PDF)

2019-02-26 4687 KB
Ei mätningsföreskrift om funktionskrav (Ei 2018-102313). (PDF)

2019-02-25 1671 KB
Meddelande från Kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi (PDF)

2019-02-14 444 KB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 15 (PDF)

Endast på engelska.

Swedish interconnectors report no.15 - appendices.zip (xlsx, 10,1 MB)

2019-01-31 20355 KB
Långsiktig marknadsanalys 2018 (PDF)

 

2019-01-31 4600 KB
Kortsiktig marknadsanalys 2018 (PDF)

 

2019-01-31 4229 KB
Möjligt, tillåtet och tillgängligt, SOU 2018:44 (PDF)

2019-01-31 871 KB
Granskad