Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter och remissvar

Kontakta registraturen för remissvar äldre än 2016.

Rapporter och remissvar

Filtrera dokumentlistan

Visa alla Remissvar (147) Rapporter (266)

413 dokument inom Alla dokument

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
Svenska kraftnäts synpunkter på Ekonomistyrningsverkets rapport Redovisning och värdering av statliga hel- och delägda företag. (PDF)

2019-01-21 367 KB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram (PDF)

2019-01-21 802 KB
Strålsäkerhetsmyndighetens avgiftsnivåer 2019.pdf (PDF)

2018-12-14 358 KB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om förhandsreglering av el (dnr.2018-102433). (PDF)

2018-11-22 380 KB
En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018.31). (PDF)

2018-11-19 500 KB
Remissvar med anledning av betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1. Att underlätta efterföljande planering (SOU2018:46) (PDF)

2018-11-05 1425 KB
Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2015.2) om gallring och utlån av räkenskapsinformation (PDF)

2018-10-31 343 KB
Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster (PDF)

2018-10-29 1228 KB
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning” (PDF)

2018-10-29 730 KB
Betänkandet ”Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses. (PDF)

2018-10-04 3188 KB
Svenska kraftnäts svar på Ekonomistyrnings verkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd (PDF)

2018-10-02 324 KB
Svenska kraftnäts svar på Samråd inom vattenförvaltningen - miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft (PDF)

2018-09-28 1712 KB
Energimarknadsinspektionens rapport Ei R20i8:o6 Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el (del 1) (PDF)

2018-09-20 4306 KB
Svenska kraftnäts svar på Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar i Inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:03) (PDF)

2018-09-18 330 KB
Remiss ”Att möte kommunikationspåverkan - Handbok för kommunikatörer”, diarienummer 2017-07261 (PDF)

2018-09-14 503 KB
Svar om MSB:s förslag till föreskrifter för NIS-direktivet (PDF)

2018-09-03 527 KB
Komplettering av samråd gällande aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion (PDF)

2018-08-30 1000 KB
Aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion. (PDF)

2018-08-30 774 KB
Remiss avseende Regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län (D 2017.128-536). (PDF)

2018-08-23 350 KB
Svar på samråd om förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar (PDF)

2018-08-20 4783 KB
Granskad