Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter och remissvar

Kontakta registraturen för remissvar äldre än 2016.

Rapporter och remissvar

Filtrera dokumentlistan

Visa alla Remissvar (153) Rapporter (268)

421 dokument inom Alla dokument

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
Remissvar avseende Översyn av beredskapszoner (PDF)

2019-03-06 386 KB
Verksamhetsplan inkl.investerings- och finansieringsplan 2020-2022 (PDF)

2019-02-26 4687 KB
Ei mätningsföreskrift om funktionskrav (Ei 2018-102313). (PDF)

2019-02-25 1671 KB
Meddelande från Kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi (PDF)

2019-02-14 444 KB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 15 (PDF)

Endast på engelska.

Swedish interconnectors report no.15 - appendices.zip (xlsx, 10,1 MB)

2019-01-31 20355 KB
Långsiktig marknadsanalys 2018 (PDF)

 

2019-01-31 4600 KB
Kortsiktig marknadsanalys 2018 (PDF)

 

2019-01-31 4229 KB
Möjligt, tillåtet och tillgängligt, SOU 2018:44 (PDF)

2019-01-31 871 KB
Svenska kraftnäts synpunkter på Ekonomistyrningsverkets rapport Redovisning och värdering av statliga hel- och delägda företag. (PDF)

2019-01-21 367 KB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram (PDF)

2019-01-21 802 KB
Strålsäkerhetsmyndighetens avgiftsnivåer 2019.pdf (PDF)

2018-12-14 358 KB
Energimarknadsinspektionens föreskrifter om förhandsreglering av el (dnr.2018-102433). (PDF)

2018-11-22 380 KB
En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (SOU 2018.31). (PDF)

2018-11-19 500 KB
Remissvar med anledning av betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1. Att underlätta efterföljande planering (SOU2018:46) (PDF)

2018-11-05 1425 KB
Ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2015.2) om gallring och utlån av räkenskapsinformation (PDF)

2018-10-31 343 KB
Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster (PDF)

2018-10-29 1228 KB
Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget ”Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning” (PDF)

2018-10-29 730 KB
Betänkandet ”Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses. (PDF)

2018-10-04 3188 KB
Svenska kraftnäts svar på Ekonomistyrnings verkets förslag på nya föreskrifter och allmänna råd (PDF)

2018-10-02 324 KB
Svenska kraftnäts svar på Samråd inom vattenförvaltningen - miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft (PDF)

2018-09-28 1712 KB
Granskad