Expo

Det finns färdiga mallar som ska användas vid framtagandet av material som ska användas för till exempel mässor.

Roll-ups

För produktion av roll-ups finns färdiga InDesign-mallar som innehåller typografimallar. Mallarna består av tre grundlayouter i formatet 85 x 220 cm; en med endast text, en med text och bild/illustration och en med endast bild. Mallarna finns i tre bakgrundsfärger; blå, vit och grå. Inga andra färger får användas. Om bilder används, kontrollera att de håller minst 100 dpi i upplösning.

För att kunna ladda ner Svenska kraftnäts InDesign-mallar krävs ett lösenord, som du får efter att ha kontaktat grafiskprofil@svk.se och styrkt att du har licens för typsnitten Whitney.

Information om hur du köper typsnitten finns på sidan Typografi. Öppnas i nytt fönster

Ladda ner InDesign-mallar. Öppnas i nytt fönster

Fasadskyltar

Svenska kraftnäts fasadskyltar är i borstat rostfritt stål. Skyltarna bakbelyses nattetid med blått ljus, som motsvarar PMS 312.3.

Flaggor

Svenska kraftnäts flagga trycks i en silverfärg motsvarande PMS 877 där symbolen sparas ut och därmed blir vit. Symbol som ska användas är Symbol_Negativ.eps.

Granskad