Illustrationer

Svenska kraftnäts illustrationer ska vara pedagogiska, distinkta, tydliga och funktionella.

Kontakta grafiskprofil@svk.se om du har behov av illustrationer, en ny illustration, processbeskrivning eller liknande.

Granskad