Infografik

För att skapa en enhetlig bild av Svenska kraftnät är det viktigt att våra tabeller och diagram alltid ser ut på samma sätt i våra trycksaker. I de olika mjukvarorna, som till exempel Powerpoint och Word, finns färdiga tabell- och diagrammallar samt färgskalor.

Diagram

Vi arbetar med tre huvudtyper av diagram. Dessa är stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram. Diagram skapas antingen direkt i Powerpoint eller infogas från Excel. I båda programmen finns förinställt hur dessa ska se ut. Inga diagram får se ut på ett annat sätt eller innehålla andra färger än i förinställningarna.

Kartor

Svenska kraftnät har ett eget kartmanér som ska användas för alla kartor som tas fram. För frågor om kartors utformning, vänligen kontakta geodata@svk.se

Granskad