Övriga profilerande produkter

För andra produkter vi använder oss av ska vara profilerade enligt vår grafiska profil.

Bandvagnar

Svenska kraftnäts bandvagnar kläs enligt ritning med blå reflexfolie för synlighet dagtid och en grå reflexfolie för synlighet på natten.

Symbol som ska användas är Symbol_Pos.eps

Ordmärke som ska användas är Ordmarke_B:46-100_Pos.eps

Den blå folien ska överensstämma med PMS 312.

Hjälmar Öppnas i nytt fönster

Svenska kraftnäts hjälmar är vita med symbolen framtill och ordmärket på de båda sidorna. På baksidan på endera sidan om »mittbalken« sitter två blå reflexfolier.

Symbol som ska användas är Symbol_Pos.eps

Ordmärke som ska användas är Ordmarke_B:46-100_Pos.eps

Den blå folien heter Proflex F48026

Packtejp

Packtejp på rulle. 500 mm i bredd.

Tejpen trycks i Pantone Cool Gray 8 C och logotypen trycks i Pantone 8400 C.

Logotyp som ska användas är Liggande_logotyp_B:76-160_Pos.eps

Granskad