Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna (visar enbart de som är ikryssade)
 • Beslut om upphandlingsvolym för frekvenshållningsreserver (FCR) 

  Svenska kraftnäts nya volymkrav för FCR-N är 230 MW och det maximala volymkravet för FCR-D upp 556 MW. Upphandlingen av den nya produkten FCR-D ned kommer att trappas upp stegvis under 2022.
 • Svenska kraftnät börjar upphandla FCR-D ned för 2022 

  Den 1 januari 2022 börjar Svenska kraftnät använda den nya stödtjänsten FCR D ned. FCR-D ned ska användas för att stabilisera frekvensen vid driftstörningar. Det sker genom att tillfälligt minska mängden elenergi i kraftsystemet.
 • Workshop om de europeiska handelsplattformarna MARI och PICASSO 

  Den 2 december anordnas en europeisk workshop för intressenter om de europeiska plattformarna för mFRR (MARI) och aFRR (PICASSO). Workshopen hålls på engelska.
 • Nya stöd för utveckling av dammhaveriberedskap 

  Som stöd för aktörers beredskapsplanering har Svenska kraftnät tagit fram en modell för samordnad lokal beredskapsplanering och en ny utgåva av rutiner för larmning och varning vid dammhaveri. En nyhet är att ett larmsamtal införts i rutinen.
 • De ritar elnätet i smart 3D  

  Med smarta digitala arbetssätt kan mer information om transmissionsnätet samlas in på kortare tid. Per Löfgren och Robert Ahlberg utvecklar arbetet med att nyttja tredimensionella modeller, så kallad smart 3D, på Svenska kraftnät – genom att introducera programfunktionen BIM.
 • Nytt beredskapsavtal för tunga transporter 

  Svenska kraftnät har upphandlat och tecknat ett beredskapsavtal för akuta transporter av tunga kraftkomponenter såsom transformatorer, reaktorer eller statorer med vikter mellan 100 och 400 ton. Avtalet ger alla aktörer som bedriver produktion av el eller har nätkoncession möjlighet att avropa transport vid haveri eller nära förestående haveri av en komponent överstigande 100 ton.
 • Nationell aFRR-kapacitetsmarknad på ny plattform försenas 

  Go-live av nationell aFRR-kapacitetsmarknad på ny plattform kommer inte att ske den 18 januari 2022 som planerat. Som en konsekvens försenas även tillhörande ändringar i Balansansvarsavtalet. Nytt datum för go-live meddelas inom kort.
 • Systemutvecklingsplan visar vägen mot en dubblerad elanvändning 

  Idag publicerar Svenska kraftnät sin nya systemutvecklingsplan för 2022–2031. Planen beskriver vad som ligger framför oss på vägen mot en dubblerad elanvändning och ger en samlad bild av de förändringar och utmaningar som det svenska kraftsystemet står inför. Den ger också en överblick av det omfattande arbete som pågår för att möta samhällets nuvarande och framtida behov av el.
 • Upphandling av FFR kapacitet för 2022 startar 

  Svenska kraftnät påbörjar nu upphandlingen av reserven FFR (Fast Frequency Reserve) för 2022. Målet är att handla upp tillräcklig FFR-kapacitet för att säkerställa driftsäkerheten i kraftsystemet. FFR skapar förutsättningar för att kunna hantera de inledningsvis snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar som kan uppstå vid fel vid de tillfällen då det i det nordiska kraftsystemet finns en låg nivå av rotationsenergi.
 • Välkommen till möte 2 i forumet ”Träffa Balansmarknad” 

  Svenska kraftnät bjuder åter in till ett digitalt forum, för att sprida kunskap om utvecklingen kopplat till de balansmarknader som Svenska kraftnät använder för att balansera elsystemet och öka dialogen med marknadens aktörer.