Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna (visar enbart de som är ikryssade)
 • Rapport NGDP 2021 banar väg för nordisk klimatneutralitet 

  De nordiska TSO:erna har nu publicerat rapporten från sitt gemensamma projekt Nordisk nätutvecklingsutblick (Nordic Grid Development Perspective, NGDP). Rapporten NGDP 2021 banar väg för nordisk klimatneutralitet.
 • Ny säkerhetsskyddslagstiftning börjar gälla den 1 december 2021 

  Den 27 oktober tog riksdagen beslut om ändringar i säkerhetsskyddslagen och den 28 oktober beslutade regeringen om en helt ny säkerhetsskyddsförordning (2021:955). Förändringarna börjar gälla redan den 1 december och påverkar aktörer inom elförsörjningen och dammanläggningar men också Svenska kraftnät som tillsynsmyndighet.
 • Utredningsförslag försvårar att nå klimatmålen 

  Blir artskyddsutredningens förslag verklighet är risken överhängande att det påtagligt försvårar Svenska kraftnäts uppdrag att skapa ett elnät som bidrar till en ökad elektrifiering och klimatomställning i samhället. Så kan man sammanfatta myndighetens svar på utredningen som lämnas in till miljödepartementet.
 • Rapport beskriver realtidsdatautbyte av systemdriftsinformation 

  Svenska kraftnät har publicerat en rapport som beskriver hur utbytet av realtidsdata mellan Svenska kraftnät och marknadens aktörer ska gå till.
 • Samlad översikt över utvecklingen av elmarknaden 

  Det sker stora förändringar på elmarknaden de närmaste åren. För att skapa en mer samlad översikt av förändringarna har Svenska kraftnät sammanställt de viktigaste milstolparna.
 • Konsultation av förslag till ändring av ramverk för genomförande avseende mFRR, aFRR samt IN 

  Just nu pågår implementeringen av ett gemensamt Europeiskt regelverk för balansmarknader samt en marknadskoppling av balansmarknaderna. I enlighet med den Europeiska balansförordningen har de Europeiska TSO:erna tagit fram ett ramverk, som uppdateras med några förtydliganden gällande driften av de plattformar som utvecklas, för utbyte av balansenergi och nettning av obalanser.
 • Förslag om minsta aktiveringsperiod godkänt av Ei 

  Systemansvariga för överföringssystem i Norden har tagit fram ett förslag för att uppdatera det nordiska systemdriftavtalet med den minsta aktiveringsperioden, i enlighet med kommissionsförordningen om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO). Förslaget har nu godkänts av Ei.
 • "Därför behövs Sveriges elområden" 

  Läs Svenska kraftnäts replik på det debattinlägg i i Dagens industrin (Di) där Sydsvenska handelskammaren uppmanar regeringen att lösa de ”stora skillnaderna i elpris”. Receptet enligt handelskammaren är att upplösa Sveriges indelning i fyra elområden. Som ansvarig myndighet ser vi ett antal problem med förslaget.
 • Konsultation om Svenska kraftnäts begäran om uppskov för anslutning till aFRR-plattformen 

  Svenska kraftnät avser att ansöka om uppskov för anslutning till aFRR-plattformen (PICASSO) och håller en öppen konsultation om förslaget till uppskovsansökan. Elmarknadens aktörer är välkomna att inkomma med synpunkter senast den 22 november 2021.
 • Save-the-date: Webbinarium om kapacitetsberäkning och tilldelning 26 november 

  Den 26 november bjuder Svenska kraftnät in intressenter till ett webbinarium om kapacitetsberäkning och allokering. Mötet hålls på engelska. Önskemål om innehållet kan lämnas in senast den 5 november.