Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna (visar enbart de som är ikryssade)

Nya flöden genom Sverige testar kraftsystemet

Svenska kraftnät har skickat marknadsmeddelande om större begränsningar av kapaciteten till och från elområde SE3 i samband med störningen på Ringhals 4 som inträffade den 3 mars. Störningen innebär ett effektbortfall i SE3 som påverkar flödet genom det mellersta elområdet, SE3. För att upprätthålla driftsäkerheten har Svenska kraftnät begränsat kapaciteterna som påverkar handel mellan Sverige, Norge och Finland.

Svenska kraftnät inför nya föreskrifter om förbrukningsfrånkoppling

Svenska kraftnät ansvarar för att ha verktyg för att säkerställa kraftsystemets driftsäkerhet. Verktyget förbrukningsfrånkoppling är till för att användas i händelse av nöddrift. De nya föreskrifterna innebär att reglerna för automatisk förbrukningsfrånkoppling (AFK) förändras från den 18 december 2022.

Livslängden på utlandsförbindelsen Fenno-Skan 1 förlängs till år 2040

En teknisk utvärdering har resulterat i att systemoperatörerna Svenska kraftnät och Fingrid - i en avsiktsförklaring – har enats om att fortsätta driften av Fenno-Skan 1 HVDC-anslutning åtminstone fram till slutet av 2040. Förbindelsen bidrar med 400 MW marknadskapacitet mellan Sverige och Finland.

Helhetsperspektiv och samhällsnytta

När det svenska transmissionsnätet för el ska byggas ut ingår en samhällsekonomisk analys i underlaget. I den vägs minskade utsläpp och elmarknadsnytta mot intrång i landskapsbild och olägenheter för boende. När omvärlden och behov förändras speglas det i analyserna, något som Oskar Engblom, kraftsystemanalytiker arbetar med.

Årsredovisning 2020

Nu finns Svenska kraftnäts årsredovisning för 2020 att ta del av.

Svenska kraftnät kommenterar uppgifter om beredskapsmedel för ödrift i Stockholm

Svenska kraftnät kommenterar uppgifter rörande beslut som fattades i juli 2020 och som innebär att Svenska kraftnät ersätter kostnader i ett antal anläggningar för att säkerställa förmågan till ödrift i Stockholm.

Elberedskapsåtgärder i Stockholm – viktiga beslut för att säkra ödrift

Ödrift är en viktig del av elberedskapen för att säkra samhällets behov av el även vid en kris. I juli 2020 undertecknade Lotta Medelius-Bredhe ett beslut som innebär att Svenska kraftnät under en tolvårsperiod ersätter kostnader om högst 87 miljoner kronor per år i ett antal anläggningar i Stockholm.

Webbinarium om strategier för vindkraft och sektorintegration

De systemansvariga för elöverföringssystem i Norden - Energinet, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät – organiserar ett webbinarium om strategier för vindkraft och sektorintegration. Webbinariet kommer att äga rum den 12 mars 2021.

FoU-projekt om effekterna av en övergång till marginalprissättning och fri budgivning för FCR-N

I takt med att kraftsystemet genomgår snabba förändringar ökar behovet av stödtjänster. Svenska kraftnät har genomfört ett FoU-projekt för att undersöka hur en övergång till marginalprissättning och fri budgivning på FCR-marknaden.

Traineenätverk inom energibranschen - introduktionsträff

Den 3:e februari markerar avstampet för vårt alldeles nystartade traineenätverk inom energibranschen! Det var nämligen då vi hade vår första digitala introduktionsträff där vi fick chansen att komma i kontakt med- och lära känna traineer från industrins alla hörn. Denna första träff kan sammanfattas som värdefull, inspirerande och kul.