Hoppa till huvudinnehåll
Sök
Till startsidan

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna
Visa enbart de som är förkryssade

Svenska kraftnät inleder kontrollstation om dammsäkerhet

På uppdrag av regeringen genomför Svenska kraftnät en kontrollstation om dammsäkerhet. Kontrollstationen inleds genom att dammägare och länsstyrelser ombeds svara på ett frågeformulär. Syftet är att upprätta en övergripande nulägesbild över dammsäkerhetstillsynen i landet samt att fånga upp synpunkter och utvecklingsmöjligheter.

Dynamisk ledningskapacitet testas i nytt pilotprojekt i Skåne

Dynamisk ledningskapacitet, Dynamic Line Rating, testas i ett forskningsprojekt på Svenska kraftnät med syftet att effektivisera överföringskapaciteten på kritiska ledningar. Tekniken innebär att sensorer installeras på faslinorna och skickar information i realtid om ledningen faktiska kapacitet, som ofta överstiger den beräknade kapaciteten.

Svenska kraftnät i avtal om Karlshamnsverket och Rya Kraftvärmeverk under sommaren

Svenska kraftnät har träffat avtal med Sydkraft Thermal Power AB och Göteborg Energi AB (GEAB) beträffande tillgänglighet och reglering av Karlshamnsverket respektive Rya Kraftvärmeverk. Avtalen syftar till att säkra resurser att avlasta transmissionsnätet och förbättra spänningsstabiliteten i systemet för att hantera driftsituationen i södra Sverige under sommaren.

Öresundskablarna är nu utbytta och åter i drift!

Fredagen 26 juni togs den södra förbindelsen av Öresundskablarna åter i drift efter att de ålderstigna kablarna ersatts med nya moderna. Kablarna som går mellan Kristinelund i Skåne och Skibstrupgård på Själland i Danmark är 400 kV-växelström och togs i drift 1973. Tillsammans med Energinet har Svenska kraftnät nu bytt ut kablarna eftersom den tekniska livslängden var uppnådd.

Öppet för fler elbörser i Sverige

I Sverige är det nu möjligt att genomföra handel med el på fler börser än NordPool. Norden blir den andra regionen i Europa att implementera EU-förordningen CACM, som öppnar upp för mer konkurrens. Svenska kraftnät har varit med och gjort de tekniska förutsättningarna möjliga.

Elmarknadshubben: Uppdaterade preliminära filspecifikationer

Hubbprojektet har uppdaterat de preliminära filspecifikationerna för migrering efter en anpassning till de API-specifikationer som tagits fram av hubbens utvecklingsprojekt. De uppdaterade filspecifikationerna publiceras nu som information till branschen.