Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Svenska kraftnät lyssnade till lokala upplevelser av planerad ledning i Nybro

Svenska kraftnät deltog vid en hearing i Nybro med anledning av den planerade nya kraftledningen på östkusten i juni. Den direkta dialogen med berörda markägare och närboende är en viktig del i arbetet med att samla in synpunkter inför ansökan om att bygga ledningen, som inom kort lämnas in.

Inom kort lämnar statliga Svenska kraftnät in ansökan om koncession, alltså tillstånd att bygga ledningen, till Energimarknadsinspektionen. Den nya ledningen, från Ekhyddan utanför Oskarshamn, via Nybro till Hemsjö i Blekinge, behövs för att inte regionen ska riskera att drabbas av omfattande strömavbrott i framtiden.

Därmed avslutas en drygt tre år lång period av samråd och återkommande tillfällen till dialog, t ex två stora samrådsomgångar, 13 kompletterande samråd och tio vägmöten arrangerade av Svenska kraftnät. Nyligen deltog Svenska kraftnät vid en hearing arrangerad av kommunen i Nybro.

- Det är jättebra att också kommunerna vill göra sina och medborgarnas röster hörda och arrangerar en hearing. Ju tidigare i processen man lämnar synpunkter, desto större möjlighet att påverka, säger Joel Nylin, kommunikatör på Svenska kraftnät. Vi tycker att det är positivt att de berörda engagerar sig även utanför våra flera mötestillfällen.

Läs mer om projekten Ekhyddan – Nybro och Nybro – Hemsjö här

Svenska kraftnät beskylldes på mötet bland annat för att inte lyssna. Men det betyder inte att man automatiskt kan tillmötesgå alla synpunkter som kommer in.

- Vi har genomfört samrådet enligt konstens alla regler och dessutom genomfört många möten och samlat in många synpunkter. Samtidigt har vi förstått att det riktats en del kritik mot hur vi genomfört processen. Då är det intressant för oss att ta del av den kritiken för att kunna utveckla vårt arbete och den så viktiga dialogen med berörda. Men det finns också tekniska förutsättningar som vi måste ta hänsyn till, oavsett vad man tycker om till exempel luftledningar, förklarar Joel Nylin

Totalt har över 1 000 yttranden inkommit. De kompletterade samråden och de många vägmötena tillsammans med djuplodande och övergripande tekniska beskrivningar har alla tillkommit som ett resultat av yttranden i samrådet.

- Vi menar att vi har varit lyhörda för vilka frågor om ställts i projektet. Förutom det uppenbara syftet att informera om vägavtal och dylikt, så har vägmötena också varit ett tillfälle att få träffa markägare, ytterligare en gång, säger han.

Läs mer om tekniken i stamnätet för el här

- Vi vill höra vad markägare och närboende tycker om projektet och om oss för att vi ska kunna lära oss och bli ännu bättre på vår dialog med dem i framtiden. Vi har gjort flera markägarundersökningar genom åren för att fånga upp åsikter om hur vi arbetar och informerar. Att mötas här på plats är ett annat sätt att lyssna på de som berörs av våra planer, säger Olof Klingvall, Svenska kraftnät.

- Vi uppskattar verkligen den här typen av tillfällen till kunskapsutbyten och blir gärna inbjudna att delta framöver. Berättelserna om upplevelser från de som bor här är mycket värdefulla för oss att ta del av, säger Olof Klingvall.

I maj besökte LRF, Södra Skogsägarna och berörda kommuner Svenska kraftnät och träffade utredare, experter i projektet och generaldirektören för att få sina frågor besvarade.

- Det var glädjande att de ville komma till oss och träffas för att föra en konstruktiv dialog. Det ökar förhoppningsvis förståelsen och klarheten för våra olika förutsättningar och vi ser fram emot flera sådana tillfällen för dialog i framtiden, avslutar han.

Läs mer om mötet i maj på Svenska kraftnät