Hoppa till huvudinnehåll
Moderator Min Hou på Svenska kraftnäts konsult- och entreprenörsdag 2018
Moderator Min Hou

Konsulter, entreprenörer och medarbetare – nyckel till framgång för Svenska kraftnäts investeringsbehov

Det svenska energisystemet är i förändring. Behovet av skickliga konsulter, entreprenörer och medarbetare är stort för att bygga nytt och modernisera kablar, ledningar och stationer. Årets konsult- och entreprenörsdag lockade omkring två hundra deltagare.

Konkurrens om kompetens

Per Eckemark, divisionschef Nät, beskriver Svenska kraftnäts nya era med över 4 800 km nya ledningar och mer än hundra nätstationer som ska byggas eller uppgraderas under 2020-2040. Det handlar om belopp i miljardklassen som kräver entreprenörer, konsulter och medarbetare för att säkra ett fungerande elsystem och samhälle.

- Våra befintliga entreprenörer och konsulter är oerhört viktiga och vi behöver också etablera nya kontakter, både i Sverige och med fler internationella företag, säger Per Eckemark.

Antalet internationella företag ökar

Majoriten konsulter och entreprenörer kommer från Sverige men intresset från de internationella företagen ökar kraftigt.

- Syftet med konferensen är att visa att vi är en attraktiv, stabil partner med behov för att klara våra investeringsbehov i en bransch där vi konkurrererar om kompetens och resurser, säger Per Eckemark.

Se film och presentationer

Läs mer om dagen, se filmen och ta del av presentationerna

Filmen innehåller bland annat Svenska kraftnäts systemutvecklingsplan, framtida utmaningar och investeringsplan. Filmen hittar du på Svenska kraftnäts YouTube-kanal