Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät på plats i Almedalen

Den 1-8 juli är det dags för Almedalsveckan på Gotland. Svenska kraftnät är på plats under en del av veckan och deltar i energifyllda samtal och möten.

I år arrangerar vi ingen egen aktivitet utan medverkar i arrangemang som andra aktörer står bakom.

Seminarium där Svenska kraftnät deltar

Söndag 1/7

 Sveriges nya exportsuccé – fossilfri el

Arrangör: Uniper
Deltagare Svenska kraftnät: Ulla Sandborgh

Genom elexporten tränger vi ut fossilbaserad elproduktion på kontinenten. Är det en framtidsstrategi för Sverige att förse kontinenten med fossilfri el? Eller ska vi omvänt se varje exporterad kWh som en försutten chans för industrin att producera något som skulle kunna exporteras?

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Måndag 2/7

Vilka är energibranschens viktigaste frågor?

Arrangör: Energimarknaden, Dagens industri och Accenture
Deltagare Svenska kraftnät: Ulla Sandborgh

Energibranschen befinner sig i en fas där nya affärsmodeller prövas. Digitaliseringsvågen fortsätter och ny teknik, energilagring, ökad elektrifiering av fordonsflottan och i övriga samhället och småskalig elproduktion öppnar nya möjligheter. Energibranschen är kort sagt i omdaning!

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Tryggad energiförsörjning med flexibla lösningar – fungerar det i verkligheten?

Arrangör: Swedegas
Deltagare Svenska kraftnät: Ulla Sandborgh

Vilka flexibla lösningar kan säkra försörjningstryggheten i framtidens energisystem? Vad ska ersätta kärnkraften när den gradvis fasas ut? Vi diskuterar hur flexibilitet kan värna konkurrenskraft, försörjningstrygghet och välfärd i det framtida energisystemet.

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Hur kan vi navigera mot ett hållbart energilandskap?

Arrangör: Ernst&Young
Deltagare Svenska kraftnät: Ulla Sandborgh

Den svenska elproduktionen ska vara 100 procent förnybar senast 2040. Det innebär att Sverige står inför en genomgripande omvandling av energisystemet som vi är dåligt förberedda på. Hur kan vi skapa ett hållbart energilandskap och realisera de möjligheter som teknik och rätt styrmedel erbjuder?

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Fastighet utan klimatavtryck – kommer den att bli verklighet?

Arrangör: Rexel
Deltagare Svenska kraftnät: Ulla Sandborgh

Kan vi genomföra omställningen i befintligt fastighetsbestånd till ”fastigheter utan klimatavtryck”? Hjälper energidirektiv och stödsystem? Tekniken och kompetensen finns liksom förståelsen för nödvändigheten av hållbara lösningar. Hur gör de som redan ställt om?

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Tisdag 3/7

Hur mycket elintensiv verksamhet klarar det svenska elnätet?

Arrangör: Göteborgs Energi
Deltagare Svenska kraftnät: Malin Werner

Det svenska elnätet börjar slå i taket vad gäller kapacitet till större städer. Vi frågar oss hur mycket elintensiv verksamhet klarar det svenska elnätet?

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Hur överlever energibolagen när de måste bli IT bolag?

Arrangör: Accenture
Deltagare Svenska kraftnät: Ulla Sandborgh

Energibranschen förändras i snabb takt. Hur klarar energibolagen en omställning där de måste utvecklas och bli IT bolag? Eller kommer andra bolag ta över delar av energimarknaden? Går det att skapa nya produkter och tjänster baserat på informationen och går det att hitta nya intäkter?

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Så blir Sverige Europas hetaste industriland

Arrangör: Vattenfall
Deltagare Svenska kraftnät: Ulla Sandborgh

Med lågt elpris, god tillgång till förnybar el, stabila politiska förhållanden och ett gott innovationsklimat har Sverige unika förutsättningar för att bli ledande i att attrahera internationell energiintensiv industri. Vad behövs för att det ska hända?

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Energisektorn i förändring – blockchain, augmented reality och digital säkerhet

Arrangör: Dagens industri, Rejlers
Deltagare Svenska kraftnät: Ulla Sandborgh

Den tekniska utvecklingen innebär fantastiska möjligheter även för energisektorns aktörer men vilka risker uppstår i det förändrade landskapet och hur förbereder sig nyckelspelarna för att hantera dessa? Hur viktas sårbarheter mot potentialen för nya affärsmodeller och ökad kundnytta?

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Trångt i elnäten – ett hinder för omställning och tillväxt?

Arrangör: Energiföretagen
Deltagare Svenska kraftnät: Niclas Damsgaard

Byggboom, bitcoin och batteridrivna lastbilar - framtiden är på många sätt elektrisk. Teknikskiften och höga politiska ambitioner för omställning och tillväxt förutsätter en stabil tillförsel av el. Har elnäten kapacitet att möta en snabb utveckling?

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Fem klimat- och energireformer till nästa regering

Arrangör: Energiföretagen
Deltagare Svenska kraftnät: Niclas Damsgaard

Miljömålsberedningen och Energikommissionen har under den gångna mandatperioden satt upp ambitiösa mål för klimat- och energipolitiken. Hur ligger vi till för att nå målen och vilka konkreta klimat- och energireformer krävs under nästa mandatperiod för att vi ska nå hela vägen?

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Onsdag 4/7

Elmarknaden – vem bryr sig?

Arrangör: Vattenfall
Deltagare Svenska kraftnät: Niclas Damsgaard

Hur behöver energimarknaden utvecklas för att möjliggöra nya affärsmodeller?

Läs mer på Almedalsveckan (nytt fönster)

Elnätens effektutmaning – kan vi lösa det med vita certifikat och efterfrågeflexibilitet?

Arrangör: Sustainable Innovation, Miljö- och energidepartementet
Deltagare Svenska kraftnät: Niclas Damsgaard

Energi eller effekt? Energiomställningen handlar alltmer om effektutmaningen och energi vid rätt tidpunkt. Energiomställningen till förnybart rusar fortare och fortare. Vilka incitamentsmodeller kan vi använda för att skapa det effektutrymme som vi behöver ha nu direkt, inte i framtiden?

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)

Står energibranschens image i vägen för en ökad jämställdhet?

Arrangör: Ellevio
Deltagare Svenska kraftnät: Sirpa Holmroos

Läs mer på Almedalsveckans webbplats (nytt fönster)