Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnäts Ulf Moberg invald i CIGRE:s tekniska råd

Svenska kraftnäts tekniska direktör Ulf Moberg blev under CIGRE:s världskonferens i Paris nyligen invald i organisationens tekniska råd.

CIGRE är en världsomspännande organisation som bidrar med ett värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte med forskning och utveckling av kraftsystem som huvudfokus. Organisationens stora händelse är när medlemmarna träffas vartannat år i Paris på den så kallade världskonferensen.

Under årets världskonferens, den 47:e i raden för övrigt, blev Ulf Moberg invald i CIGRE:s tekniska råd. Det tekniska rådets uppgift är att koordinera verksamheten inom just teknik och bland annat tillsätta nya arbetsgrupper och styra vilka ämnen som ska tas upp på världskonferensen.

Under de senaste åren har mycket tid inom CIGRE lagts på att utveckla varumärket och vad CIGRE ska omfatta. Det har lett till att man nu pratar om att CIGRE:s arbete ska inkludera kraftsystemets hela värdekedja.

— En konsekvens av det har varit att organisationen nu också handlar om distribution på ett annat sätt än tidigare. En annan konsekvens är att det är mer fokus på systemfrågor jämfört med tidigare då det var mer stuprör i respektive studiekommitté. Det här är naturligt med tanke på hur kraftsystemen har förändrats de senaste åren och att systemutmaningarna blivit större, säger Ulf Moberg.

Kan du ge något konkret exempel på vilka frågor det kan handla om?

— Gränsytorna mellan TSO:er och DSO:er, det vill säga stamnäts- och systemoperatörer och nätdistributörer på lägre spänningsnivåer, måste utvecklas. I och med att elanvändningen förändras och att vi ser elproduktion på lägre spänningsnivåer behöver DSO:ernas systemansvar tydliggöras och det är något som har identifierats inom CIGRE också.

När ni träffas så här från olika länder, ser du någon trend som är världsomspännande?

— Det är faktiskt samma utveckling som pågår i alla länder med att förnybar elproduktion tillkommer och planerbar produktion är på väg ut. Det som skiljer är takten i detta och att länderna befinner sig i olika skeden och stöter på utmaningarna lite olika. Irland som är en ö med ett relativt litet kraftsystem stötte på dessa utmaningar tidigt och vi har och har haft kunskaps- och erfarenhetsutbyte med dem.

Ser du fler trender?

— Miljöfrågorna är en tydlig trend. Det handlar mycket om att hitta ersättare till miljöpåverkande oljor och gaser, att ersätta stål med kompositmaterial och hur man ska lyckas minimera intrången i mark när nya ledningar ska byggas. Digitaliseringen är ett annat område som vuxit under senare år med utvecklade möjligheter till övervakning och kontroll med hjälp av sensorer, kommunikation och IT-lösningar.

Om du ser framåt, vad kommer att bli fokus för CIGRE:s tekniska arbete framöver?

— Det kommer att bli fortsatt fokus på förändringarna i systemet och hur vi ska lösa de utmaningar som följer med dem.