Hoppa till huvudinnehåll

Två av tre divisionschefer på plats i Svenska kraftnäts nya organisation

Svenska kraftnät införde en ny organisation vid årsskiftet för att kunna ta en ledande roll och leverera på regeringens uppdrag med god kvalitet. Organisationen består av tre divisioner och två av divisionscheferna är nu klara – Ulrika Hesslow och Per Eckemark.

Utmaningarna i kraftsystemet är stora framöver med ökad andel väderberoende kraftproduktion, en mer harmoniserad elmarknad i Europa och ändrade former av elkonsumtion. Svenska kraftnäts nya organisation syftar till att öka möjligheten för strategisk överblick och ökat samarbete.

- Vi har två av tre divisionschefer klara. Jag är stolt och glad att ha Ulrika Hesslow och Per Eckemark i min ledningsgrupp i det fortsatta förändringsarbetet, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska kraftnät.

Per Eckemark börjar den 1 september som divisionschef för Nät. Han har 24 års erfarenhet i internationella och nationella roller på ABB och har bland annat ansvarat för strategisk ledning, resultat, projektgenomförande och kommersiella förhandlingar.

Ulrika Hesslow leder divisionen Gemensamma funktioner. Hon har varit på Svenska kraftnät i drygt fyra år och haft roller som inköpschef och IT-direktör. Ulrika har tidigare arbetat på ABB i olika roller.

Rekrytering av divisionschef för System pågår.

Svenska kraftnäts nya organisation från och med 1 januari 2018: