Hoppa till huvudinnehåll

Ulla Sandborgh i juryn till Årets kraftkvinna

Juryn för ”Årets kraftkvinna” — nätverket Kraftkvinnornas årliga utmärkelse — är ny och en av jurymedlemmarna är Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh.

Hur ser du på det här uppdraget?

— Det är ett viktigt hedersuppdrag att tillsammans med övriga juryn utse en bland alla duktiga 63 nominerade kvinnor som 2018 års kraftkvinna. Det är viktigt att vi lyfter kvinnor för att vara förebilder för andra som arbetar i en starkt mansdominerad bransch. Vi får också en möjlighet att kommunicera och peka på att branschen har många duktiga kvinnor.

Varför är det viktigt för Svenska kraftnät men också hela energibranschen att arbeta med jämställdheten som du ser det?

— Energisystemet står inför en stor omställning och det innebär flera nya utmaningar. För att lyckas med förändringen krävs många olika perspektiv och innovativa idéer, då är det självklart att ha en blandning av kvinnor och män för att lösa dessa utmaningar. Vi behöver arbetsgrupper som speglar samhället i stort.

Svenska kraftnät arbetar målinriktat med jämställdhet och har bland annat lyckats att nå en jämn könsfördelning bland cheferna. Vad har varit betydelsefullt för att nå hit?

— Det absolut avgörande var att sätta upp en gemensam målbild och ständigt diskutera samt följa upp målen. Att ha både män och kvinnor att välja mellan i våra rekryteringar är viktigt. När vi sen visade på framdrift med målet har fler kvinnor sökt sig till oss.

Den här veckan är du med i Kraftkvinnornas "Instagram take over" som går ut på att kvinnor i energibranschen under en vecka genom uppdateringar på instagram delar med sig av sin arbetsvecka. Vad hoppas du på att kunna bidra med genom att på det här sättet berätta om ditt jobb?

— Jag hoppas att jag kan visa hur roligt ett jobb som ledare är genom att berätta vad som händer under en vecka. Min förhoppning är också att få fler att reflektera över några viktiga frågor denna vecka. Självklart vill jag också berätta vad vi gör på Svenska kraftnät.

Kraftkvinnorna på instagram

Avslutningsvis, hur ser din vision ut för jämställdheten i energibranschen?

— Min vision är självklart 50/50 bland såväl medarbetare som chefer men också i högsta ledningen samt styrelser.