Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Undertecknad avsiktsförklaring för att Energinet ska bli del av nordisk balansavräkning

Under tisdag 26 juni beslutade de verkställande direktörerna för de fyra nordiska stamnätsoperatören att starta en undersökning rörande möjligheterna för Energinet att gå med i den gemensamma nordiska balansavräkningen. Idag delar de svenska, norska och finska stamnätsoperatörerna en gemensam balansavräkningsprocess som drivs av det samägda bolaget eSett.

Beslutet bekräftar därmed parternas gemensamma ambition att Energinet ska gå med i samarbetet, och därmed skapa en enad nordisk balansavräkning. Detta underlättar harmoniseringen av marknaden och strävan mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad.

- Att kunna inkludera Danmark i det nordiska samarbetet är ett viktigt steg i strävan mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad, säger Svenska kraftnäts gd Ulla Sandborgh.

De fyra stamnätsoperatörerna har undertecknat en avsiktsförklaring (letter of intent) med avsikten att innan årets slut ha fattat ett beslut om den föreslagna implementeringen. Undersökningen omfattar detaljer för den gemensam avräkningsprocessen och Energinets delägarskap i eSett.

- Vi har ett positivt och konstruktivt samarbete, och ska vi tillsammans med de tre övriga nordiska stamnätsoperatörerna arbeta för att hitta en bra lösning för alla parter, säger Thomas Egebo, VD på Energinet. 

Bakgrund eSett

2013 bildade Svenska kraftnät, Fingrid och Statnett bolaget eSett Oy i syfte att etablera en gemensam balansavräkning för Sverige, Finland och Norge. 2017 tog eSett över driftansvaret över balansavräkningen och faktureringen av balansasvariga i länderna genom implementeringen av den nordiska balansavräkningsmodellen. Nu är parterna överens om att Energinet och Danmark ska ansluta till den gemensamma balansavräkningen och bli delägare i eSett. Verkställande direktör för eSett är Minnakaisa Ahonen. 2017 omsatte bolaget 8 miljoner euro.

För mer information vänligen kontakta Svenska kraftnäts pressfunktion: 010-475 80 10 eller press@svk.se