Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

40 mils stamnätsledningar förnyas på västkusten

Under hösten 2018 inledde Svenska kraftnät Horred-Breared som är det första av sju projekt där ålderstigna kraftledningar ska ersättas på västkusten. Sammanlagt ska 40 mil ledningar från Trollhättan ner till Malmö förnyas inom 15 år. Huvudprojektledaren Martin Norlund som samordnar projekten berättar mer om förnyelsearbetet.

Stora delar av Sveriges stamnät byggdes redan på Huvudprojektledaren Martin Norlund som samordnar projekten1950-talet och i takt med att ledningar närmar sig den tekniska livslängden behöver de ersättas för att upprätthålla funktionaliteten i stamnätet. På västkusten har de salta havsvindarna gjort att ledningarna slitits något snabbare än i övriga delar av landet. Med start under 2018 ska Svenska kraftnät därför genomföra sju projekt där sammanlagt 40 mils ålderstigna kraftledningar ska förnyas längs sydvästra Sverige. Vi träffar Martin Norlund som är huvudprojektledare för västkustförnyelserna.

Vad är statusen i västkustprojekten?

- Efter en tids förberedelser med planering, utredningar och analyser kunde det första projektet, Horred-Breared, inledas under slutet av förra året där vi träffade kommuner och länsstyrelser för att diskutera förnyelsen. I år är planen att även starta resterande projekt, men undantag för något enstaka.

Vad innebär det att ledningarna förnyas?

- Det innebär att vi bygger en ny modern ledningen som ersätter den gamla, som sedan rivs. Vår grundinställning är att bygga de nya ledningarna i samma sträcka som idag, men vi gör analyser och utvärderingar både gällande teknik och lokalisering för att hitta de bästa lösningarna för respektive projekt. Faktorer som påverkan på omgivningen, försörjningstrygghet i elleveranser och samhällsekonomiska nyttovärden vägs samman när vi utvärderar alternativ. Det gör att olika lösningar kan bli aktuella för olika ledningar.

Hur genomförs projekten och när startar själva byggarbetet?

- Processen varierar lite beroende på hur en ledning förnyas. Men generellt sätt så startar vi projekten med dialog med kommuner och länsstyrelser. I nästa steg träffar vi fastighetsägare och andra intressenter. Parallellt med det görs undersökningar och inventeringar. Syftet är att identifiera värden och samla in information för att kunna genomföra projekten så bra som möjligt med hänsyn till omgivningen. Sedan ska olika tillstånd och avtal vara på plats innan vi kan börja det faktiska byggandet. Byggfasen utgör bara 2-3 år av projekt, resten är förberedelser och planering i olika former.

Vad händer om de gamla ledningarna inte ersätts?

- Ledningarna är nödvändiga för elförsörjningen av såväl regionen i stort som för storstäderna Göteborg och Malmö. När ledningarna faller för åldersträcket begränsas funktionalitet och risken för fel i elnätet ökar. Om vi inte ersätter ledningarna kan vi inte garantera elförsörjningen i regionen.

Hur allvarlig är situationen i regionen?

- Att ledningarna ersätts är nödvändigt på sikt, men situationen är inte kritisk idag. Våra projekt tar runt tio år att genomföra och behöver därför inledas nu för att vi ska kunna ha de nya ledningarna på plats i tid. Den tidsaspekten har vi tagit höjd för och projekten är en del av vårt planerade förnyelsearbete av äldre ledningar.  

Vilka ser du som de största utmaningarna?Klicka på bilden för en större version av kartan

- Framförallt är det framkomligheten. Regionen är tätbefolkade och under drygt 60 år som ledningarna har stått där hinner det hända mycket, som att bostäder och samhällen som krupit nära ledningarna samtidigt som våra försiktighetsprinciper och krav på driftsäkerhet förändrats. Sedan ska andra intressen som natur- och kulturvärden också tas in i bedömningen. Att kunna förnya ledningarna på ett så bra sätt som möjligt med hänsyn till omgivningen är alltid en stor och viktigt utmaning i våra större infrastrukturprojekt.

Planerade förnyelseprojekt på västkusten

  • Skogssäter – Kilanda
  • Kilanda – Stenkullen
  • Stenkullen – Horred
  • Horred – Breared
  • Breared – Söderåsen
  • Söderåsen – Barsebäck
  • Barsebäck – Sege

(klicka på kartan för större version)