Hoppa till huvudinnehåll
Pontus Romanus, data scientist och Lars Jansson, CIO på Svenska kraftnät (Foto: Kerstin Kristoferson)

AI och machine learning för ett smartare stamnät

Att det satsas på IT och digitalisering inom energisektorn pratas det mycket om. Svenska kraftnät investerar stort i IT – ett måste för att möta kraven som följer av ett förändrat elsystem med större andel förnybar produktion och en integrerad europeisk elmarknad. Men vad krävs för att nå nya lösningar och vad är det som driver utvecklingen?

Under de kommande åren satsar Svenska kraftnät stort på IT och ökad digitalisering. Det handlar om investeringar som behövs för att kunna möta kraven som följer av ett förändrat energisystem. Utvecklingen drivs främst av förändringar inom balanseringen, ett behov att anpassa verksamheten till nya EU-regler samt Elmarknadshubben, d.v.s. navet för den information som sänds mellan aktörer på den svenska elmarknaden.

Tillämpad AI och machine learning för ett driftsäkert kraftsystem

IoT, RPA, AI och machine learning är bara några exempel på fokusområden inom digitalisering hos Svenska kraftnät. Som data scientist på Svenska kraftnäts enhet Data och modeller arbetar Pontus Romanus bland annat med prognoser och prediktiva modeller.  

– Energiomställningen till 100 procent förnybart är en spännande utmaning som måste hanteras av Svenska kraftnät. Att få arbeta med prediktiva modeller som används i Sveriges nationella kontrollrum är ett privilegium, säger Pontus Romanus.

Frågeställningar som ”hur mycket vindkraft producerar Sverige om 10 min och hur säkra är vi på den siffran?” blir allt mer kritisk för kontrollrummet och är ett typexempel på prognoser. Det är en viktig del av verksamhetens uppdrag som systemansvarig myndighet.

– Det handlar ju krasst om att tillämpa AI och machine learning för att möjliggöra vårt samhällsviktiga uppdrag. Konkret handlar det om att utveckla algoritmer som exempelvis förutspår balans eller obalans mellan produktion och konsumtion Sverige har inom kommande timme, säger Pontus Romanus.

IT-lösningar för en svensk, nordisk och europeisk elmarknad

Svenska kraftnät har uppdraget att främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el. För att nå målet pågår flera stora IT-satsningar. Ett exempel är bolaget Fifty som är ett samarbete med Svenska kraftnät och vår norska motsvarighet Statnett. Bolaget ansvarar för utveckling av IT-system som ska stödja elsystemets balansering och marknadsfunktioner på en nordisk och europeisk marknad.

– Fifty ska exempelvis möjliggöra den nya Nordiska balanseringsmodellen (NBM) med syftet att klara av integration av ökad andel förnybar produktion samt en harmonisering av balansmarknaderna, säger Lars Jansson CIO på Svenska kraftnät.

Även den svenska elmarknaden står inför förändring. Svenska kraftnät leder arbetet med att utveckla och införa ett centralt IT-system för att effektivisera den svenska elmarknaden, den så kallade Elmarknadshubben. I dagens marknadsmodell kommunicerar marknadsaktörerna direkt med varandra i en alla-till-alla modell. Elmarknadshubben centraliserar viktiga processer på elmarknaden, effektiviserar informationsutbyten, möjliggör olika typer av energitjänster samt skapar förutsättningar för ökad konkurrens och förenklar för kunden genom införandet av en elhandlarcentrisk marknadsmodell.

Stort behov av rekrytering av olika roller

Digitalisering är ett givet verktyg för att klara kommande utmaningar och Svenska kraftnät fortsätter att utveckla såväl nya som befintliga IT-system så att de stödjer och bidrar till utvecklingen av verksamheten.

– Vi ser stora rekryteringsbehov de närmaste åren. Vi siktar på att anställa IT-arkitekter, digitaliseringsexperter, experter inom data science, förvaltningsledare och lösningsarkitekter, säger Lars Jansson.

Behovet av rekrytering finns över hela linjen och av många olika roller och kompetenser.

– Även kompetenta data engineers med erfarenhet från strömmande tekniker, data lake, data warehouse samt kompetenser inom UX och visualisering är en viktig pusselbit framöver, säger Pontus Romanus.

– En självklar del av utvecklingen är även fokus på IT-säkerhet. Vi utvecklar kontinuerligt vårt arbete inom säkerhetsfrågor och med att uppdatera oss om aktuella risker och hot, säger Lars Jansson.

Efter sommaren startar rekryteringsarbetet för ett stort antal tjänster inom IT på Svenska kraftnät.