Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll
Per Wikström, programledare och Maja Lundbäck, förändringsledare på Svenska kraftnät. Foto: Daniel Löfstedt
Per Wikström, programledare och Maja Lundbäck, förändringsledare på Svenska kraftnät. Foto: Daniel Löfstedt.

Anslutningskoderna viktiga för kraftsystemets driftsäkerhet

I november 2018 fastställde Energimarknadsinspektionen (Ei) nya krav på generatorer som ansluts till stamnätet, som en del i Sveriges implementation av nätkoder beslutade av EU. Kraven för anslutningar till stamnätet är en viktig pusselbit för att bibehålla och utveckla driftsäkerheten i kraftsystemet.

Ei:s nya krav på generatorer som ansluts till stamnätet utgår ifrån underlag från Svenska kraftnät, som är systemansvarig myndighet och därmed kravställare för anslutningarna i kraftsystemet. Ei:s krav är en del i Sveriges implementation av nätkoder beslutade av EU – EU-förordningar för el. De tre anslutningskoderna avser anslutning av generatorer (RfG), anslutning av förbrukning (DCC) och krav för nätanslutning av system för högspänd likström (HVDC).

– Syftet med kraven i anslutningskoderna är att skapa en grundläggande teknisk nivå för att bibehålla och utveckla driftsäkerheten i kraftsystemet, säger Per Wikström, programledare på Svenska kraftnät. Kraven är avgörande för kraftsystemets samlade funktion och därmed för att elen produceras, överförs och konsumeras på ett säkert och effektivt sätt.

Anslutningskoderna säkerställer de grundläggande tekniska förmågor som behövs för att göra kraftsystemet robust och är avgörande för att systemet ska fortsätta vara teknisk kompatibelt över tid. De är även en förutsättning för att säkerställa kraftsystemets utveckling, så att nödvändiga förmågor finns, och att nya anläggningar som ansluts kan bidra till systemets driftsäkerhet och stabilitet på bästa sätt.

Produktionsanläggningarnas bidrag till kraftsystemets driftsäkerhet

Redan vid konstruktion av nya produktionsanläggningar tas avgörande beslut om anläggningens tekniska förmågor. Det är därför en förutsättning att Svenska kraftnät är tydlig mot tillverkare och konstruktörer om vilka förmågor en produktionsanläggning måste kunna bidra med till kraftsystemets driftsäkerhet, redan när nya elproduktionsanläggningar byggs. Samtidigt måste kraven i anslutningskoderna vara så generella som möjligt, för att vara icke-diskriminerande om vilket kraftslag som kraftproduktionsägaren vill ansluta.

– Vi måste säkerställa att alla aktörer strävar mot att kraftsystemet innehar bästa möjliga teknik och att det finns möjligheter att successivt förbättra den, säger Maja Lundbäck, förändringsledare på Svenska kraftnät.

Produktionsanläggningars samlade förmågor bidrar till hela kraftsystemets driftsäkerhet som i sin tur avgör vilken produktionsmiljö som anslutande aktörer får.

– Det ligger i alla aktörers intresse att vi gör ständiga förbättringar i kraftsystemet och säkerställer att driftsäkerheten bevaras över tid, säger Maja Lundbäck.

Kraftproducenters förmågor avgör hur Svenska kraftnät ska kunna anskaffa och utforma tjänster och åtgärder och på så sätt hålla en bra produktionsmiljö för samtliga anslutande parter, samtidigt som kraftsystemet som helhet fungerar. Hur dessa förmågor används för att bibehålla driftsäkerheten i kraftsystemet relateras till systemdrifttillstånden som kravställs i driftkoderna för fastställande av riktlinjer för drift av elöverföringssystem (SO) och fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återställning (ER).

Systemutmaningarna ställer högre krav på alla aktörer

Förändringarna i kraftsystemet innebär ändringar av tekniska förhållanden. Svenska kraftnät behöver bli mer aktiva och anpassa kraftsystemet för att säkerställa driftsäkerheten. Det sätter fokus på kraftsystemets förmågor och hur alla anslutande parter kan och ska bidra på ett rimligt sätt i dessa förändringar.

Avgörande för att kunna möta systemutmaningarna är att samtliga aktörer har en grundläggande förståelse för sin egen roll samt har en korrekt bild av Svenska kraftnäts ansvar och uppgift som systemansvarig. En förutsättning för detta är kunskap och förståelse för hur kraftsystemets förmågor ska användas. För att nå hit behövs samarbete och förståelse mellan Svenska kraftnät och elproducenterna.

– Svenska kraftnät startar nu programmet strategiskt systemansvar och kommer där att satsa på bland annat utvecklad samverkan med kraftproducenter. I programmet relaterar vi starkt till flera av de utvecklingsbehov som Svenska kraftnät beskrivit i Systemutvecklingsplanen. I den samverkan vi ser behov av framöver utvecklas såväl roller och ansvar som kraftsystemets tekniska kravbild mer systematiskt än tidigare, säger Per Wikström.

Läs mer om krav för anslutningar här