Hoppa till huvudinnehåll

Balansakten i Svenska kraftnäts kontrollrum

Svenska kraftnät har systemansvaret för el i Sverige. Det betyder att vi har ett övergripande ansvar att upprätthålla den kortsiktiga balansen mellan produktion och förbrukning av el. Att vädret varierar och påverkar både produktion och förbrukning är en av utmaningarna när det gäller att hålla balans i elsystemet. Om det inte är balans, fungerar inte elsystemet. Därför styr och övervakar vi Sveriges elsystem dygnet runt i våra kontrollrum.

Frekvensen är ett mått på hur väl balansen hålls. När produktion och förbrukning är i balans så är frekvensen stabil. Av tekniska skäl är det svenska elsystemet utformat för en jämn frekvens på 50 Hz. Ansvaret för att det finns tillräckligt med produktion för att möta förbrukningen i landet vilar på de företag som är balansansvariga. En elleverantör är enligt ellagen skyldig att leverera lika mycket el som dess kunder förbrukar. Elleverantören kan själv vara balansansvarig för sina elleveranser eller överlåta ansvaret på ett annat företag. Den som är balansansvarig skapar balans mellan leverans och förbrukning genom att planera sin produktion utifrån en prognos för förbrukningen och genom att handla el på till exempel elbörsen Nord Pool.

Läs mer om hur vi håller balansen i elsystemet