Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Brister i arbetet mot oegentligheter

Under 2018 genomfördes en internrevision på Svenska kraftnät som visade att det finns brister i det systematiska arbetet mot oegentligheter. En åtgärdsplan har upprättats som styrelsen beslutar om i februari. DN genomför en granskning av Svenska kraftnät och pekar på att vi har brustit vid avrop av konsulter.

– Som statlig myndighet arbetar vi i samhällets tjänst. Vi accepterar inte korruption, mutor eller annat som kan rubba allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi ska vara objektiva, opartiska och sakliga. Vi kan konstatera att vi har brustit. Vi behöver säkerställa att alla förstår och handlar utifrån den statliga värdegrunden och sin roll som statstjänsteman. Vi måste också förstärka och utveckla vårt systematiska arbete mot oegentligheter, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör.

Brister i frågor om oegentligheter har också framkommit i anmälan till visselblåsarfunktionen på Svenska kraftnät. Anmälan tar upp bisyssla och fel som gjorts vid avrop av konsulter.

– Åtgärdsplanen för arbete mot oegentligheter som togs fram efter revisionen under 2018 blir en viktig del i vårt arbete med att komma till rätta med bristerna. Utredningen som görs med anledning av anmälan från visselblåsaren kan leda till ytterligare åtgärder. I strategin som vi tog fram under 2018 beslutade vi att under 2019 ta fram uppförandekoder att användas både av våra medarbetare och våra leverantörer. Det är beklagligt att det har blivit fel och vi ska åtgärda våra brister, säger Ulla Sandborgh.