Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: Where is my pony/ Havs- och vattenmyndigheten.
Illustration: Where is my pony/ Havs- och vattenmyndigheten.

Den svenska vattenkraften ställer om för ett hållbart samhälle

Sverige ska genomföra EU:s ramdirektiv för vatten och har dessutom målet att till år 2040 uppnå 100 procent förnybar elproduktion. Nu lämnar Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät ett gemensamt förslag till nationell plan till regeringen. Planen ska förse vattenkraften med moderna miljövillkor.

– Vi bedömer att planen kan leda till stora förbättringar av vattenmiljöerna och deras ekosystemtjänster. Samtidigt kommer planen främja största möjliga reglerförmåga i vattenkraften som därmed kan fortsätta bidra till stabilitet i elsystemet. Detta är nödvändigt när den variabla förnybara elproduktionen blir allt större, säger myndigheternas generaldirektörer.

Syftet med förslaget till nationell plan som myndigheterna nu överlämnar är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen, som har en nationell helhetssyn, beskriver hur samordningen och vägledningen inför omprövningarna ska gå till.

Den innehåller också information om begreppen ”vattenmiljönytta” respektive ”effektiv tillgång till vattenkraftsel”, förslag till genomförande och uppföljning av planen samt en tidsplan för när vattenkraftsägarna ska lämna in sina ansökningar till domstolen.

Till förslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver riskerna med planen och hur de kan minimeras.

Bakgrunden till planen är att de tre myndigheterna i januari 2019 fick ett uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på nationell plan som ska kunna bidra till att uppfylla lagstiftningen som följer av EU:s ramdirektiv för vatten och genomförande av energiöverenskommelsen.

Förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (pdf, 7,1 MB, nytt fönster)

Pressmeddelandet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (nytt fönster)

Mer information

Johan Kling, Havs- och vattenmyndigheten, telefon:010-698 63 04, e-post: mailto:johan.kling@havochvatten.se

Fredrik Svartengren, Energimyndigheten, telefon: 016-544 22 97, e-post: mailto:fredrik.svartengren@energimyndigheten.se

Mattias Jonsson, Svenska kraftnät, telefon: 010-475 84 25, e-post: mattias.jonsson@svk.se

Mer om arbetet på myndigheternas gemensamma informationssida på Havs- och vattenmyndighetens webbplats (nytt fönster)

Mer om Nationell plan för vattenkraften på Svenska kraftnäts webbplats