Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Tomas Ärlemo

Energifrågorna tar plats i Stockholms utveckling

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstadsregioner. Befolkningstillväxten är positiv för regionen samtidigt som den för med sig stora utmaningar, inte minst när det gäller energifrågor. Mats Borrie, planhandläggare på enheten för framkomlighet och samhällsplanering på Svenska kraftnät, berättar om arbetet som resulterat i att stamnätet nu är en del av Stockholmsregionens utvecklingsplan.

De senaste åren har Svenska kraftnät intensifierat arbetet med att öka kunskapen om hur det svenska stamnätet fungerar och att synliggöra frågor om energi, kapacitet och elförsörjning. Enheten för framkomlighet och samhällsplanering på Svenska kraftnät har regelbunden kontakt med kommuner, länsstyrelser och andra aktörer som spelar stor roll för samhällsplaneringen.

– När vi synliggör stamnätets frågor blir det lättare för oss att höras i små och stora sammanhang. Det kan vara allt från ett bygglov som kan äventyra driftsäkerhet till planer som ska realiseras i våra stamnätsprojekt, säger Mats Borrie.

Svenska kraftnät del av arbetet med Stockholms regionala utvecklingsplan

I Stockholmsregionen har man, utöver den kommunala översiktsplaneringen, en långsiktig regional utvecklingsplan - RUFS 2050. Den regionala utvecklingsplanen tas fram av Region Stockholm, som fram till den 1 januari 2019 hette Stockholms läns landsting, och pekar ut riktningen för regionen. Syftet är att säkerställa att rätt saker initieras i närtid för att långsiktiga mål och största regionala nytta ska uppnås till år 2050.

Under 2016 bjöd Region Stockholm in Svenska kraftnät och hundratals andra samhällsbyggande aktörer i regionen till möten och referensgrupper, där man fick möjlighet att lämna remissvar och bidra med kunskap till planen. Svenska kraftnäts samhällsplaneringsfunktions roll i ett beredande för yttrande i en sådan samrådsprocess är att plocka in nödvändigt underlag från verksamheten, från programmen, underhållssidan, anläggningar, systemmarknadssidan osv.

– Svenska kraftnät yttrade sig ett antal gånger under samrådsprocessen eftersom stamnätet och de stora utbyggnadsprojekten som just nu genomförs behöver vara representerade i utvecklingsplanen. Även våra stora frågor om energi, kapacitet och elförsörjning är viktiga att ha med, säger Mats Borrie.

Mats Borrie på Svenska kraftnäts enhet för framkomlighet och samhällsplanering. Foto: Svenska kraftnät
I september 2018 vann den regionala utvecklingsplanen laga kraft. I den slutliga planen lyfter man stamnätet och hänvisar till länsstyrelsens bedömning att stamnätet är att betrakta som ett riksintresse. Det innebär att stamnätet har stor tyngd och prioriteras när olika intressen står mot varandra. Planen verkar även för att säkerställa att utbyggnadsprojekten Storstockholm Väst och Stockholms Ström, som består av ett 50-tal investeringsprojekt, ska vara färdiga till 2030.

Fortsatt dialog om kapacitetsbristen viktig

Att stamnätet är en del av RUFS har också betydelse för den aktuella frågan om kapacitetsbristen till våra städer. Kapacitetsbrist talar man om när stamnätets förmåga att ta emot inmatad el (effekt) i en eller flera anslutningspunkter är begränsad. Kapacitetsbristen till våra städer har blivit allt mer aktuell under de senaste åren och växer i takt med att elektrifieringen i samhället tilltar och behovet av el ökar. Svenska kraftnäts insatser för att stärka kraftsystemet är omfattande och det genomförs både kortsiktiga lösningar och långsiktigt stora investeringsprojekt i stamnätet.

En stor vinst med att stamnätets frågor synliggörs är att det ökar möjligheten till konstruktiv och bra dialog på sikt om det finns en förståelse för frågor som just kapacitetsbrist. Det är en viktig förutsättning för vidare planering för tryggad elförsörjning i samhället, till exempel när det planeras för nya serverhallar.

– Sedan planen vann laga kraft har Svenska kraftnät bjudits in till bland annat Tillväxt- och regionplannämnden för att prata om elförsörjningen och kapacitetsfrågor på lång och kort sikt, säger Mats Borrie. Det är ett bra exempel på hur dialoger kan främjas av att synliggöra våra elförsörjningsfrågor.

Ladda ned den antagna versionen av RUFS 2050. (pdf, nytt fönster)

Ladda ned utställningsutlåtandet med inkomna synpunkter på utställningsförslaget och bemötande. (pdf, nytt fönster)

Läs mer om pågående projekt i Stockholmsregionen på svk.se.