Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll
Lowina Lundström
Lowina Lundström, chef för division System på Svenska kraftnät. Foto: Johan Alp

Ett kraftsystem i förändring – så tar vi oss an utmaningarna

Det nordiska kraftsystemet förändras och blir allt mer väderberoende och decentraliserat. Samtidigt tilltar elektrifieringen i samhället och behovet av el ökar hela tiden. Den 28 augusti är det dags för Kraft 2019, Svenska kraftnäts möte för kunder och intressenter, där frågan står i fokus.

Lowina Lundström, chef för division System, har en viktig roll i förändringen och hon förklarar;

– Förändringar innebär inte bara utmaningar utan ger också möjligheter för kraftsystemet. Det kan bli svårare att hålla systemet i balans när det sker större och snabbare variationer i produktion och förbrukning men det är också möjliggörare för energiomställningen. Det ställer nya krav på hur vi hanterar kraftsystemet i allt från ett långsiktigt strategiskt perspektiv till operativt i kontrollrummet. Men de skapar också möjligheter för andra aktörer genom flexibel elanvändning.  

Eftersom förändringarna i kraftsystemet går snabbt, behöver Svenska kraftnät också vara snabba vad det gäller att få till lösningarna på de utmaningar det medför. För att åstadkomma detta arbetar vi med vårt strategiska systemansvar.

– Kärnan i vårt ansvar är hur vi strategiskt, redan i planeringsskedet ska ta oss an de utmaningar vi står inför i kraftsystemet på ett kontrollerat sätt. Arbetet innebär att säkerställa att rätt förutsättningar finns i kraftsystemet och att rätt verktyg finns i kontrollrummet så att utmaningarna kan hanteras utan problem i driftskedet.

Svenska kraftnät kommer bland annat att jobba i piloter, det vill säga tillämpa de utmaningar vi ser i konkreta fall. Genom detta kommer vi implementera faktiska lösningar tillsammans med övriga aktörer i branschen.

En av dessa lösningar kommer vara en ny nordisk balanseringsmodell. I Norden pågår ett program för att ta fram en ny modell för hur det nordiska kraftsystemet ska balanseras med en högre driftsäkerhet och för en effektivare elmarknad genom korrekta prissignaler.

– Det här är den största förändringen vi står inför efter avregleringen av elmarknaden på mitten av 90-talet, säger Lowina.

Många aktörer samverkar i kraftsystem

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – både idag och i framtiden. Systemansvaret innebär att vi har till uppgift att säkerställa att kraftsystemets alla delar samverkar driftsäkert. Även om vi är ensamma med systemansvaret så är vi inte ensam aktör i kraftsystemet.

– Varje aktör i energibranschen, allt från regionnätsägare, balansansvariga till politiker, måste ta sitt ansvar utifrån sin roll. Annars faller systemet och då drabbar det kunderna i slutändan, säger Lowina.

Kapacitet och effektbristen i några av våra storstadsområden är ett sådant exempel.

– Svenska kraftnät har i flera år framhävt att bristen på planerbar produktion kommer bli en utmaning men det är nu det blir verklighet för många kunder. Kapacitetsbristen är inget som vi löser ensamma utan alla aktörer måste agera tillsammans för att hitta nya och ibland lokala lösningar för att komma tillrätta med problemet.

– Då det är Svenska kraftnät som ansvarar för kraftsystemet förväntar sig många aktörer att det är vi som leder. Vi behöver även i relation med andra aktörer vara tydliga med våra förväntningar på dem och vad de kan förvänta sig av oss.

Ökat kundfokus med tidig och transparent dialog

Lowina kommer tidigare från Fortum som senare blev Ellevio och har värdefulla erfarenheter som hon har tagit med sig till Svenska kraftnät.

– Region- och lokalnätsägare är närmare sina kunder. Svenska kraftnät har kundfokus men kan bli ännu bättre på att, i en tidig och transparant dialog, inkludera kunderna i vårt arbete. Inte minst insikten om att vi gör det vi gör för kundernas skull.

Så, är vi rustade inför att möta utmaningarna?

I stora drag är vi det, menar Lowina. Vi har en hög kompetens bland alla våra medarbetare och en stark vilja att ta vårt ansvar. Utmaningen ligger i att prioritera och därmed välja bort. Det är viktigt att se över hur vi blir än mer effektiva i vårt arbete.

– Sedan kommer implementeringen av nätkoder hjälpa oss att bli bättre på ordning och struktur och framförallt på att vara systemansvarig myndighet. Nätkodernas syfte är att skapa ett gemensamt regelverk för elmarknaden och därigenom bl.a. underlätta överföring och handel av el mellan länderna, avslutar Lowina.

Kraft 2019

Onsdagen den 28 augusti arrangerar Svenska kraftnät Kraft 2019 — vårt årliga kund- och intressentmöte på Waterfront Congress Centre i Stockholm.

I år sätter vi fokus på samhällets ökade behov av el från olika perspektiv. Mötet riktar sig till beslutsfattare, eller de som har en annan nyckelroll, inom energibranschen.