Hoppa till huvudinnehåll

Film: Coordinet – för smartare användande av elnätet

Svenska kraftnät arbetar på flera fronter med att hantera kapacitetsbristen. Det EU-finansierade projektet CoordiNet kan vara ett sätt att möta utmaningarna. Projektet sker i samverkan med Vattenfall Eldistribution och E.ON Energidistribution.

Coordinet är en omfattande satsning och kommer att innehålla flera olika delmoment. Ett är att skapa lokala marknader där kunderna får ersättning för att vara flexibla och därmed kapa effekttoppar som kan bidra till att minska kapacitetsbristen.

- Marknadsbaserade lösningar som frigör mer kapacitet, kan vara en viktig överbryggning medan vi bygger nya nät. Potentiellt sett, för framtiden, kan det även minska behovet av utbyggnad av nätet, säger Niclas Damsgaard, senior marknadsstrateg på Svenska kraftnät som medverkar i filmen.

Projektet är finansierat av EU-programmet Horizon 2020.