Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll
Göran Ericsson
Göran Ericsson som är ansvarig för forskning och utveckling på Svenska kraftnät.

Forskning och utveckling på Svenska kraftnät ger nytta för hela elbranschen

Forskning och utveckling är en viktig del av Svenska kraftnäts verksamhet och del av vårt uppdrag från regeringen. Varje år budgeterar vi 30 miljoner för stöd av forsknings- och utvecklingsprojekt som ger vinster både för Svenska kraftnät men också för hela elbranschen i Sverige.

Svenska kraftnät driver och stöttar forskningsprojekt för att klara viktiga utmaningar för stamnätet för el, dammsäkerheten och möjliga risker i kraftsystemet.

Genom forsknings- och utvecklingsprojekten får Svenska kraftnäts verksamhet förutsättningar som annars hade saknats. Men det är inte bara de faktiska resultaten av forskningen som skapar värde.

Under de senaste 10 åren har cirka 50 studenter handletts i deras examensarbeten, minst hälften av dessa har senare anställts på Svenska kraftnät. På så sätt knyts både kunskap och medarbetare som redan har en god förståelse för verksamheten och dess utmaningar till Svenska kraftnät, berättar Göran Ericsson som är ansvarig för forskning och utveckling på Svenska kraftnät.

Projekt intieras ofta av medarbetare

Idag är ett 50-tal projekt igång inom forskning- och utveckling. De initieras oftast av medarbetare på Svenska kraftnät som ser utvecklingspotential i sitt arbete.  

Bland annat är ett utvecklingsprojekt för att möta ett ökat behov av kapacitet startat. Där undersöks möjligheterna för att byta ut de befintliga linorna på ledningen mellan Untra och Valbo till högtemperaturlinor. På det sättet kan ledningens stolpar och utformning behållas, men med möjlighet att överföra mer ström.

God kontakt med högskolor och universitet

Svenska kraftnäts satsning inom forskning ger även goda kontakter med högskolor och universitet genom examensarbeten, doktorandprojekt och genom att stötta forskargrupper.

- En avgörande framgångsfaktor för forskningen som vi inte själva driver är att vi ändå deltar aktivt i arbetet. Det kan vi göra genom att sitta i en referensgrupp eller genom att handleda. Genom vårt deltagande har vi sett att vi får ett resultat som ger oss bättre underlag och större nytta för verksamheten, säger Göran.

Handleder gör Göran själv på KTH som Adjungerad Professor tillsammans med Robert Eriksson som är Affilierad fakultet på samma högskola. De delar sin arbetstid mellan handledning på KTH och ordinarie arbete på Svenska kraftnät.

Att vara nära verksamheten är även det en stor fördel för både oss och studenten. Under examensarbeten som görs på Svenska kraftnät ger vi av vår tid i form av handledning men får så mycket mervärde i form av arbete från studenten. Det är verkligen en win-win situation, säger Göran.

Samverkar med andra aktörer

Tillsammans med andra aktörer tittar Svenska kraftnät på hur man framöver kan få mer närvaro på gymnasier och högstadieskolor för att öka intresset för teknikfrågor hos ungdomar.

- Det känns som ett väldigt viktigt steg för vår och hela elbranschens kompetensförsörjning för framtiden, säger Göran.

Mer om forskning och utveckling

Utförda och publicerade examensarbeten