Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hansa PowerBridge ger förutsättningar för ökad elhandel

Den planerade elförbindelsen Hansa PowerBridge mellan Sverige och norra Tyskland byggs för att främja elhandeln i Europa. Det svenska samrådet har nyligen avslutats och nu pågår Svenska kraftnäts arbete med målet att i slutet av året lämna in ansökan om koncession. 2026 är planen att förbindelsen ska tas i drift.

Svenska kraftnät planerar i samarbete med den tyska systemoperatören 50Hertz en ny stamnätsförbindelse mellan Hörby kommun i Skåne och Güstrow i norra Tyskland. Förbindelsen heter Hansa PowerBridge, kommer att byggas som en likströmskabel och ha en kapacitet på 700 MW.

— Det ingår i Svenska kraftnäts uppdrag att främja en nordisk och europeisk marknad för el. Hansa PowerBridge bidrar till den utvecklingen, säger Marcus Jacobson, programledare på Svenska kraftnät.

Marcus Jacobson, programledare för Hansa PowerBridge.

Elförbindelsen kommer att få stor betydelse för elhandeln mellan Sverige och Tyskland.

— När det exempelvis är ansträngda förhållanden i södra Sverige ger Hansa PowerBridge ökade importmöjligheter som kan hjälpa till att trygga elförsörjningen. Redan idag är det brist på elproduktion i södra Sverige och behovet av att överföra el hit förstärks ytterligare av den kärnkraftsavveckling som planeras, säger Erik Böhlmark, elmarknadsanalytiker på Svenska kraftnät.


Erik Böhlmark-webb.jpg
Erik Böhlmark, elmarknadsanalytiker Svenska kraftnät.

Möjligheterna till ökad elhandel gör att elsystemet kan drivas till en lägre kostnad eftersom de mest effektiva anläggningarna kan nyttjas i högre grad när flaskhalsarna, det vill säga begränsningarna i överföringssystemet, minskar. Elförbindelsen är också viktig ur klimatsynpunkt.

— Ökade handelsmöjligheter genom förbindelser som Hansa PowerBridge är en förutsättning för övergången till ett system baserat till stor del på förnybar väderberonde elproduktion som vind- och solkraft. Ett sådant system förutsätter att det i högre grad än idag går att importera el när det råder underskott och exportera när det råder överskott, säger Erik Böhlmark.

Efter knappt två års utredningar presenterade Svenska kraftnät sitt sträckningsförslag för elförbindelsen i början av året och nyligen avslutades samrådet där Svenska kraftnät bland annat har mött Länsstyrelsen i Skåne, Hörby kommun, Sjöbo kommun, Ystad kommun och allmänhet främst i egenskap av fastighetsägare.

— Under samrådet har vi fått mycket värdefull information som vi tar med oss in i det fortsatta utredningsarbetet. Samrådsprocessen är väldigt viktig i vårt arbete att komma fram till det bästa tänkbara förslaget på sträckning av kabelförbindelsen, säger Marcus Jacobson.

Nu tar ett fortsatt utredningsarbete vid där information från samrådet blir en viktig del.

— Vi ligger i fas med vår tidplan och har siktet inställt på att kunna lämna in vår ansökan om koncession för Hansa PowerBridge i slutet av året. Planen är att driftsätta Hansa PowerBridge 2026, säger Marcus Jacobson