Hoppa till huvudinnehåll
Svenska kraftnäts insatsstyrka för reparationsberedskap övar i fält under november 2019. (Foto: Tomas Ärlemo)

Svenska kraftnäts insatsstyrka övas i fält

Svenska kraftnät är landets elberedskapsmyndighet och driver insatsstyrkan för reparationsberedskap, som snabbt ska kunna återställa elförsörjningen vid yttre påverkan. Som en uppladdning inför Totalförsvarsövning 2020 övas nu insatsstyrkan i Elövning 2019.

Totalförsvarsövning 2020 är den första totalförsvarsövningen på över 30 år där militära och civila resurser övar tillsammans. Som en del i förberedelserna pågår Elövning 2019, en två veckor lång övning av Svenska kraftnäts insatsstyrka, frivilliga bandvagnsförare och frivillig personal inom mobilt lednings- och sambandsstöd. I otillgänglig terräng ska övningsgruppen hantera ett scenario där elledningar på en 800 meter lång sträcka har sågats ner av en aktör som medvetet vill skada landets elförsörjning.

GD och Elberedskapsrådet på plats

Under tisdagen den 12 november besökte Svenska kraftnäts tf generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe en av reparationsövningarna tillsammans med Elberedskapsrådet, som har i uppdrag att bevaka totalförsvarets och elbolagens intressen i frågor om elberedskap.

- Det är mycket värdefullt för mig och Elberedskapsrådet att få en direkt upplevelse av övningen. Inte minst då vi kommer att inleda diskussioner om vilket ansvar elbolagen regionalt och lokalt bör ha för reparationsberedskapen, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Svenska kraftnäts tf generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe var på plats under övningarna.
Svenska kraftnäts tf generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe på plats under övningarna (Foto: Tomas Ärlemo).

Högt ställda krav på insatsstyrkan

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har lett till att man på nationell nivå har återupptagit totalförsvarsplaneringen för att kunna hantera situationer med höjd beredskap. Det innebär bland annat att det behöver finnas en reparationsberedskap för att minimera konsekvenser av exempelvis sabotage, men också vid olyckor och naturkatastrofer, för att snabbt kunna återställa elförsörjningen.

- Svenska kraftnät ställer höga krav på insatsstyrkans personal, vid en krissituation krävs ett effektivt och professionellt agerande av dem.  Insatsstyrkan och de arbetsgivare de representerar är tillsammans med frivilliga aktörer avgörande för svensk krisberedskap, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Under 2019 och 2020 genomför Svenska kraftnät ett antal övningar som på olika sätt ska ge lärdomar om vad som behöver utvecklas inom svensk elförsörjning. Under 2020 arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Försvarsmakten Totalförsvarsövning 2020. Svenska kraftnät deltar i denna övning som en av mer än 400 aktörer.