Hoppa till huvudinnehåll

Kommentar till medias granskning om säkerhetsprövning

DN har publicerat en artikel där de anger att obehöriga chefer fått tillgång till hemlig information och känsliga it-system. Svenska kraftnät delar inte den bilden i de angivna fallen, men har vid en översyn upptäckt andra fall som lett till att det gjorts anmälan till Säkerhetspolisen.

Svenska kraftnät har på svk.se publicerat information om att vi har upptäckt att rutiner vid säkerhetsprövning och inpassering vid anställning inte har följts. I informationen tar vi upp att personer vars säkerhetsprövning inte är klar har kommit in på samma premisser som besökare och därmed haft ledsagare och inte fått tillgång till it-system. Vi tar även upp att vi har placerat några personer i fel säkerhetsklass. Det är allvarligt och vi kommer att agera på detta.  

– När det gäller personer som rört sig i lokalerna har vi följt upp de aktuella fallen och konstaterat att ledsagning har funnits innan säkerhetsprövning varit klar. När det gäller vilken information de personer som DN har pekat på har haft tillgång till, är vår bedömning att de inte har fått information som motiverar högre säkerhetsklass än vad de hade vid tillfället, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör.

Vid en översyn har Svenska kraftnät dock upptäckt andra fall där medarbetare kan ha haft tillgång till information som motiverar en högre säkerhetsklass än de vid tillfället haft. Händelsen utreds och hanteras skyndsamt. Den är rapporterad till Säkerhetspolisen som säkerhetsskyddsincident.

Svenska kraftnät beklagar DN:s publicering av vilka roller som har den högsta säkerhetsklassningen. Denna information är säkerhetskänslig. Svenska kraftnät har vid upprepade tillfällen bett DN att respektera denna sekretess.

Vi hänvisar till tidigare nyhet för mer information.