Hoppa till huvudinnehåll

Mediegranskning angående raderade mejl

I pågående mediegranskning av Svenska kraftnät har det framkommit att Svenska kraftnäts HR-direktör har raderat mejl. Mejl som är återskapade och utlämnade till DN. Vi ser allvarligt på det inträffade och det är inte förenat med statstjänstemannarollen samt hur vi på Svenska kraftnät ska agera. Svenska kraftnät har agerat avseende handlingen och utredning pågår av extern part.