Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nordisk elområdesöversyn på gång

Svenska kraftnät gör en elområdesöversyn tillsammans med de övriga nordiska systemansvariga stamnätsoperatörer. När tillsynsmyndigheterna har godkänt metod och analysunderlag, ska de systemansvariga analysera eventuella alternativa elområdesindelningar, och bjuda in till samråd i berörda länder.

– Det är positivt att vi nu genomför en nordisk elområdesöversyn utifrån samma principer och att vi ska göra det regelbundet. Kraftsystemet i Norden är väl sammanlänkat och en elområdesindelning där gränserna är transparant lokaliserade leder potentiellt till en mer effektiv drift och utveckling av stamnätet med bättre beredskap för att möta behovet av en säker elförsörjning och omställningen till ett mer klimatvänligt kraftsystem med ökad samhällsnytta, säger Niclas Damsgaard, Svenska kraftnäts chefsstrateg elmarknad.

Den nordiska elområdesöversynen görs i enlighet med en nya EU-förordning, 2019/943/EU. De nya bestämmelserna innebär att alla systemansvariga i Europa ska ta fram ett gemensamt förslag till metod för elområdesindelning. De ska även ta fram antaganden och eventuella alternativa elområdesindelningar för varje region som ska analyseras efter den gemensamma metoden. Efter denna första regionala översyn ska elområdesöversyner utföras regelbundet.

Utveckling av en gemensam europeisk metod för elområdesindelning pågår, senast den 1 oktober 2019 ska de systemansvariga lämna sitt gemensamma förslag till metod till tillsynsmyndigheterna för godkännande. Då ska de systemansvariga även ange eventuella elområdesindelningar som ska analyseras i den regionala översynen.

För svensk del kommer flera alternativa elområdesindelningar att analyseras. Till exempel om Storstockholm under en tid borde utgöra ett eget elområde, för att sedan slås ihop med det nuvarande SE3-området. Även andra alternativ kan komma att utredas.

Orsaken till detta är att handelsflöden ändras snabbt till följd av ändrade produktionsförutsättningar, som till exempel nedläggning av termisk kraftproduktion i södra Sverige och en ökad urbaniseringstrend. De främsta drivkrafterna bakom den här utvecklingen är nya elområdesöverskridande förbindelser och nyinvesteringar i stamnätet.

Den nordiska översynen ska vara klar senast ett år efter metoden har godkänts. Eventuella förslag till ändringar i elområdesindelningen inom en region, ska samrådas med elmarknadens aktörer innan de överlämnas till tillsynsmyndigheterna för beslut.

– Vi hoppas att marknadsaktörerna kommer att ta vara på tillfället att lämna synpunkter på översynen och eventuella förslag till ändringar i elområdesindelning, säger Niclas Damsgaard. Mer information om samrådsprocessen kommer att ges efter tillsynsmyndigheterna har godkänt metoden.

Planen är att beslut rörande eventuella ändringar i elområdesindelningen ska tas innan slutet av 2020.

Ladda ner det nordiska förslaget på alternativ för analys (.pdf) Öppnas i nytt fönster (pdf, engelska).