Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Nordisk koordinering för säker leverans av el

Stamnäten i Europa integreras allt mer och den gemensamma europeiska elmarknaden hanterar en ökande grad av förnybar elproduktion och förändrat förbrukningsmönster. Med detta ökar också behovet av planering över gränserna. På Svenska kraftnät jobbar vi för att kunna leverera till och ta emot information från den nordiska RSC:n – navet för den nordiska koordineringen.

2009 beslutade EU:s medlemsstater att skapa en gemensam elmarknad. Till följd av detta tog man fram det tredje inre marknadspaketet innehållande åtta EU-förordningar med rättsligt bindande regler för handeln med el mellan medlemsländerna, så kallade nätkoder. Nätkoden som hanterar kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM) innehåller riktlinjer för regional koordinering av stamnäten i Europa via RSC:s - Regional Security Coordination.

I dagsläget finns det fem RSC-kontor i Europa. Sedan 2017 ingår Sverige tillsammans med Finland, Norge och Danmark i den nordiska RSC:n, N-RSC, som ligger i Köpenhamn. Där fördjupar man det goda samarbete som redan etablerats mellan de nordiska länderna. Inom ramen för den regionala koordineringen skapas gemensamma nätmodeller som kapaciteter kan baseras på. Det är systemoperatörerna som är ansvariga för den operativa driften i det egna stamnätet, medan N-RSC stöttar upp driftsäkerheten med kapacitetsberäkning, avbrottsplanering, säkerhetsanalys, prognoshantering och en nordisk nätmodell.

Svenska kraftnäts implementering för RSC

Ann Byström är programledare för SIRSCI, det interna program som ansvarar för Svenska kraftnäts implementering av den regionala koordineringen i N-RSC. Inom SIRSCI ser man bland annat över affärsprocesser och IT-stöd i kontrollrummet. I processerna för att hantera kapaciteter till marknaderna och driftsäkerheten i det sammankopplade systemet är det fler intressenter än någonsin. Det ställer höga krav på rätt information vid rätt tid. Inom SIRSCI passar man även på att automatisera stödsystemen där det är möjligt.

– Idag finns det en del manuellt arbete som vi försöker bygga bort. Analytikerna och operatörerna ska kunna lägga mer tid på att göra kvalitativa analyser på flöden och kapaciteter, berättar Ann Byström. I förlängningen kan man minska marginalerna och släppa mer kapacitet till börsen i ett tidigare skede och på så sätt få ned priserna.

Under 2019 kommer det att införas flera börser på marknaden. SIRSCI har tagit fram en process som ett första steg i att skicka kapaciteter till flera börser. Varje systemoperatör verifierar först sina kapaciteter och N-RSC skickar sedan vidare dessa till Nord Pool. Att det finns flera börser ställer höga krav på att informationen verkligen går ut samtidigt så att ingen får konkurrensfördel.

Projektledare inom program SIRSCI

Program SIRSCI består av sju delprojekt uppdelade på tre projektledare. Från vänster: Programledare Ann Byström tillsammans med projektledarna Mikael Andersson, Lars Söderström och Anna Ekestam.

Ny metod hjälper till att styra elflöden

Redan från och med den 1 januari 2020 ska en ny flödesbaserad allokering börja köras i parallelldrift. Den så kallade Flowbased-metoden använder en mer detaljerad bild av elnätet till kapacitetsberäkningen jämfört med dagens metod, som modellerar elnätet på ett mycket förenklat sätt. Flowbased-metoden tar hänsyn till att elnätet är just ett nät där kraften kan dela sig och flöda fler vägar än bara den närmaste. Kapaciteten kan därmed fördelas mer rättvist och samhällsekonomiskt.

– För att Flowbased ska fungera behöver vi lägga ihop de nordiska ländernas nätmodeller och data, säger Ann Byström. En nätmodell innehåller en stor mängd information om stamnätet, tillstånd, avbrott osv. Då slår man ihop det till en nordisk modell och ser var avbrotten är. Utifrån kvarvarande kapacitet kan man göra en beräkning som sedan används för att optimera flödena.

Inom SIRSCI jobbar ett utvecklingsteam med att ta fram en applikation för att samla driftanalysens resultat. Från applikationen ska man sedan kunna plocka ut kritiska element som man skickar till N-RSC för att använda i den flödesbaserade allokeringen.

– Det kan gälla generatorer, transformatorer eller ledningar som är avstängda så att elen måste flöda åt ett annat håll eller en ledning som inte är tillräckligt kraftfull för att kunna bära kapaciteten. N-RSC genomför beräkningen för parametrarna som används för flödesbaserad allokering och skickar resultatet till systemoperatörerna som ska validera det. Därefter skickas informationen till marknadsplatserna, säger Ann Byström.

Alla tjänster igång nästa år

Alla tjänster kopplade till N-RSC ska enligt direktiven i CACM börja köras i parallelldrift från och med den 1 juli 2020. När tjänsterna är i drift kommer kontoret att drivas dygnet runt av representanter från Energinet, Fingrid, Statnett och Svenska kraftnät.

– De nordiska systemoperatörerna kommer att köra igång en del av tjänsterna redan från årsskiftet för att testa och validera så att processerna och leveranserna blir rätt, säger Ann Byström.

När samtliga fem RSC:s i Europa har gått live kommer ytterligare koordinering ske mellan dessa, för att i slutändan kunna säkerställa leveranssäkerheten i ett föränderligt europeiskt kraftsystem.

Mer information

Läs mer om nätkoder här på svk.se eller besök den nordiska RSC:ns webbplats (nytt fönster).