Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

dekorativ.

Nordisk nätutvecklingsplan (Nordic Grid Development Plan) 2019

De fyra nordiska TSO:erna ger vartannat år ut en gemensam nordisk nätutvecklingsplan (Nordic Grid Development Plan) och planen för 2019 är nu tillgänglig. Rapporten beskriver de främsta drivkrafterna för de stora förändringar som det nordiska kraftsystemet genomgår samt planerade och pågående projekt som genomförs för att möta utmaningarna som följer av förändringarna i kraftsystemet.

Ladda ner rapporten: Nordic Grid Development Plan 2019 (pdf, 17,8 MB, nyttt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Den nordiska nätutvecklingsplanen 2019 beskriver aktuella planer och projekt för utvecklingen av stamnätet i Norden och presenterar en gemensam syn på den övergripande utvecklingen av det framtida nordiska kraftsystemet. Dessutom inkluderar rapporten en övergripande studie av möjliga framtida nätinvesteringar i fem olika korridorer mellan de nordiska länderna. 

Rapporten beskriver den förändrade funktionalitet som krävs av stamnätet i framtiden. De huvudsakliga drivkrafterna för den nordiska nätutvecklingen som identifierats i planen är:

  • ökad volatilitet på grund av markant ökning av väderberoende elproduktion
  • avveckling av fossila bränsleanläggningar
  • ökad elkonsumtion p.g.a.  elektrifiering och nya industrier
  • behov att förnya åldrande infrastruktur
  • nya elförbindelser mot kontinentala Europa
  • avveckling av kärnkraftverk i Sverige.

Dessa regionala drivkrafter för utveckling och reinvestering av stamnätet i Norden har lett till en väsentlig ökning av nätinvesteringar hos de nordiska TSO:erna. Samtidigt utvecklas flera åtgärder för att effektivisera elmarknaden och systemdrift.

Nordic Grid Development Plan 2019 möter Nordiska ministerrådets begäran om en gemensam nordisk nätutvecklingsplan. Den nordiska nätutvecklingsplanen kommer att fortsätta uppdateras vartannat år, som en del av det övergripande samarbetet som beskrivs i rapporten ”The way forward – Solutions for a changing Nordic power system” (pdf, 11,5 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Kontakt

Oskar Engblom
Elmarknadsanalys
Svenska Kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1
Telefon: 010-475 82 03