Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Normer – en hörnsten för att stärka energibranschens säkerhetskultur

Som ett led i arbetet med att stärka säkerhetskulturen i energibranschen samlade Svenska kraftnät den 22 oktober ett fyrtiotal representanter från leverantörer och elnätsbolag på ledningsnivå till dialog om samarbete, ansvar och vikten av att skapa rätt förutsättningar.

”Hur ser vi till att jobba säkert, eller inte alls?” Frågan kommer från en av deltagarna i ett runda-bordssamtal om energibranschens nollvision för allvarliga olyckor och tillbud. ”Fokus på att lösa uppgifterna gör att vi tar onödiga risker”, inflikar en annan. Diskussionen sätter fingret på vilken roll kultur och normer spelar på branschens arbetsplatser. Dessa centrala begrepp går som en röd tråd i agendan när Svenska kraftnät bjuder in till att diskutera säkerhet och arbetsmiljö under arbetsmiljöveckan.

- Vi vill att säkerhetskulturen blir en högprioriterad fråga i hela energisektorn. Genom att samla våra branschkollegor på ledningsnivå vill vi sätta en riktning för vårt gemensamma arbete och ansvar framöver, säger Per Eckemark, divisionschef Nät på Svenska kraftnät.

Per Eckemark, divisionschef Nät, Svenska kraftnät
Per Eckemark, divisionschef Nät, Svenska kraftnät

Arbetsmiljöfrågorna högt på agendan

För Svenska kraftnät står arbetsmiljö- och säkerhetskultur högt på agendan och är en del i strategin. Alla som arbetar i och på uppdrag av Svenska kraftnät ska kunna gå till en trygg och säker arbetsplats. Under förra året omkom sorgligt nog fem personer i branschen och det ska inte hända.

- Det berör branschen, vår verksamhet och det berör oss alla, vi har all anledning att fokusera på de här frågorna, säger Per Eckemark.

De samlade aktörerna är överens: vi behöver arbeta mer med säkerhetskulturen och det behöver vi göra tillsammans.

Normer går före regler

Arbetsmiljöverket definierar säkerhetskultur som de gemensamma attityder, värderingar och upp­fattningar som chefer och anställda har om för­hållandet till säkerhet och arbets­miljö. Säkerhetskulturen har alltså stor betydelse för hur man arbetar i praktiken, snarare än regelverk och riktlinjer.

- Normer går alltid före regler. Det tar inte många sekunder innan någon som har lärt sig reglerna förkastar dem för att normen säger "så här gör vi inte på den här arbetsplatsen", det måste chefer tänka på. Att skriva en ny regel efter en olycka gör ingen skillnad, man måste prata med människor och fokusera på normerna, säger Claes Tingvall, fd säkerhetsdirektör på Trafikverket och nollvisionens fader.

Claes Tingvall, f.d. säkerhetsdirektör på Trafikverket
Claes Tingvall, f.d. säkerhetsdirektör på Trafikverket

Som en av talarna under mötet betonar han vikten av att lära av de olyckor och incidenter som sker. Det är varken viktigt att leta syndabockar eller att resonera om vad de drabbade gjorde fel. Istället ska fokus ligga på det som kan förbättras för att undvika liknande händelser framöver. Det handlar inte om att som aktör ta på sig skulden, utan om att ta ansvar för att arbetssätt förbättras.

Tillsammans, samarbete, vilja

När leverantörernas ledningsrepresentanter ska beskriva med vilken ansats de lämnar mötet framträder tre ord: tillsammans, samarbete och vilja. Per Eckemark ser positivt på beskrivningen och lägger tonvikt vid samarbetet. För att stärka branschens säkerhetskultur och uppnå faktiska förbättringar måste alla parter leva som de lär. I rollen som beställare måste Svenska kraftnät ge leverantörerna rätt förutsättningar och tillräcklig tid, för att minska stress vid uppdragens genomförande. Leverantörerna måste å sin sida ta höjd för ett gott säkerhetsarbete, med allt vad det innebär, redan i sina anbud.

- Vi jobbar med Sveriges viktigaste infrastruktur, vi har många investeringsprojekt de kommande åren och vi behöver varandra för att genomföra dem på ett säkert sätt, avslutar Per Eckemark.